Bli utförare av hemtjänst

Här kan du som är intresserad av att bedriva hemtjänst läsa om hur du gör för att ansöka om att bli privat utförare i Göteborgs Stad.

Informationsmöten inför ansökan

Du som är intresserad av att bli utförare av hemtjänst är välkommen på informationsmöte.

Ansök om att bli utförare av hemtjänst

Så här gör du som vill bli utförare av hemtjänst inom Göteborgs Stad. Du kan närsomhelst ansöka om att bli utförare.

För dig som är godkänd utförare av hemtjänst

Välkommen till sidan för dig som är intresserad eller redan är godkänd utförare inom Göteborgs Stads valfrihetssystem enligt LOV - Lagen om valfrihetssystem.