Bli utförare av daglig verksamhet

Du som är intresserad av att bli utförare av daglig verksamhet enligt LSS är välkommen på informationsmöte.

Så här gör du som vill bli utförare av daglig verksamhet inom Göteborgs Stad. Du kan närsomhelst ansöka om att bli utförare. Ansökningarna handläggs successivt efter ankomstdatum.

Här har vi samlat frågor och svar till dig som är intresserad av att bli utförare av daglig verksamhet.

Välkommen till sidan för dig som är godkänd utförare av daglig verksamhet inom Göteborgs Stads valfrihetssystem enligt LOV - Lagen om valfrihetssystem.