Informationsmöten inför ansökan

Du som är intresserad av att bli utförare av daglig verksamhet enligt LSS är välkommen på informationsmöte.

Varför är det viktigt att jag besöker ett informationsmöte?

Syftet med informationsmöte är att:

Informera dig som är intresserad av att ansöka om att bli privat utförare av daglig verksamhet enligt LSS.
Ge dig möjlighet att förbereda dig så att din ansökan blir så komplett som möjligt.
Ge möjlighet för dig att få inblick i vilka krav som ställs och ge dig möjlighet att ta ställning till om du kan leva upp till kraven.
Ge dig möjlighet att ställa frågor om vad som krävs och om ansökan.

Målgrupp, tid och hur

Målgrupp: Privata utförare som är intresserade av att bedriva daglig verksamhet i Göteborgs Stad.

Förberedelse: Läs förfrågningsunderlaget samt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” före informationsmötet.

Anmälan: Du anmäler dig genom att mejla enheten för kontrakt och uppföljning via e-post: LOV@stadshuset.goteborg.se

Observera att anmälningstiden går ut fyra arbetsdagar innan respektive tillfälle. Du får därefter kallelse till mötet med uppgift om plats för mötet. I rådande situation med risk för smittspridning genomförs mötena digitalt.

Om du får förhinder/inte kan delta: Meddela enheten för kontrakt och uppföljning via e-post: LOV@stadshuset.goteborg.se eller ring 031-368 00 08

Anmälan

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. För mer information, se Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad

12 januari klockan 13.30 - 16.00

10 februari klockan 13.30 - 16.00

10 mars klockan 13.30 - 16.00

14 april klockan 13.30 - 16.00

12 maj klockan 13.30 - 16.00

8 juni klockan 13.30 - 16.00

11 augusti klockan 13.30 - 16.00

8 september klockan 13.30 - 16.00

13 oktober klockan 13.30 - 16.00

10 november klockan 13.30 - 16.00

8 december klockan 13.30 - 16.00

Det är Stadsledningskontorets enhet för kontrakt och uppföljning som arrangerar informationsmötena.