Informationsmöten för privata utförare - Daglig verksamhet

Du som är intresserad av att bli utförare av daglig verksamhet enligt LSS är välkommen på informationsmöte.

Varför är det viktigt att jag besöker ett informationsmöte?

Syftet med informationsmöte är att:

Informera dig som är intresserad av att ansöka om att bli privat utförare av daglig verksamhet enligt LSS.
Ge dig möjlighet att förbereda dig så att din ansökan blir så komplett som möjligt.
Ge möjlighet för dig att få inblick i vilka krav som ställs och ge dig möjlighet att ta ställning till om du kan leva upp till kraven.
Ge dig möjlighet att ställa frågor om vad som krävs och om ansökan.

Målgrupp, tid och plats

Målgrupp: Privata utförare som är intresserade av att bedriva daglig verksamhet i Göteborgs Stad.

Förberedelse: Läs förfrågningsunderlaget samt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” före informationsmötet.

Plats: Mötena hålls på Stadsledningskontoret, Gustav Adolfs Torg 4 i Göteborg.
Dubbelkolla tid och plats när du anmäler dig.

Anmälan: Du anmäler dig genom att klicka på länkarna nedan.
Observera att anmälningstiden går ut fyra arbetsdagar innan respektive tillfälle.

Om du får förhinder/inte kan delta: Meddela enheten för kontrakt och uppföljning via e-post: LOV@stadshuset.goteborg.se eller ring 031-368 00 08

Anmälan

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. För mer information, se Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad.

26 aug klockan 09.30 -12.00

Anmälan senast 17 aug via denna länk

11 november klockan 09.30 -12.00

Anmälan senast 2 nov via denna länk

Det är Stadsledningskontorets enhet för kontrakt och uppföljning som arrangerar informationsmötena.