Informationsmöten inför ansökan

Du som är intresserad av att bli utförare av daglig verksamhet enligt LSS är välkommen på informationsmöte.

Varför är det viktigt att jag besöker ett informationsmöte?

Syftet med informationsmöte är att:

Informera dig som är intresserad av att ansöka om att bli privat utförare av daglig verksamhet enligt LSS.
Ge dig möjlighet att förbereda dig så att din ansökan blir så komplett som möjligt.
Ge dig möjlighet att få inblick i vilka krav som ställs för att  kunna ta ställning till om du kan leva upp till kraven.
Ge dig möjlighet att ställa frågor om vad som krävs och om ansökan.

Vad behöver jag göra före ett informationsmöte?

Läs förfrågningsunderlaget samt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” före informationsmötet.

Du anmäler dig genom att mejla enheten för kontrakt och uppföljning via e-post: lov@funktionsstod.goteborg.se

Anmälningstiden går ut fyra arbetsdagar innan respektive tillfälle. Du får därefter kallelse till mötet Observera att som genomförs digitalt.

Om du får förhinder/inte kan delta: Meddela enheten för kontrakt och uppföljning via e-post: lov@funktionsstod.goteborg.se eller ring 031-368 00 08

Tid och anmälan

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. För mer information, se Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad

8 december (2022) klockan 09.00 - 11.30, anmälan senast 1 december.

18 april (2023) klockan 09.00 - 11.30, anmälan senast 11 april.

13 juni (2023) klockan 09.00 - 11.30, anmälan senast 6 juni.

26 september (2023) klockan 09.00 - 11.30, anmälan senast 19 september.

5 december (2023) klockan 09.00 - 11.30, anmälan senast 28 november.

Här kan du läsa mer om valfrihet i daglig verksamhet