Förfrågningsunderlag daglig verksamhet

Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller de krav som utförare av daglig verksamhet ska uppfylla.

Ansökan om att bli utförare ska lämnas elektroniskt via TendSign. För att kunna lämna ansökan krävs att behörig person för utföraren registrerar ett användarkonto på tendsign.com.


Förfrågningsunderlag daglig verksamhet 

Detta förfrågningsunderlag innehåller krav som gäller för utförare av daglig verksamhet från och med 2020-02-01.


Förfrågningsunderlag DV från 2020-02-01

Bilagor som ingår i förfrågningsunderlaget 

Bilaga 1. Referenstagning privat utförare i valfrihetssystemet för daglig verksamhet

Bilaga 2. Förteckning över godkända omvårdnadsutbildningar

Bilaga 3. Bilaga IT till förfrågningsunderlag

Bilaga 4. Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon

Bilaga 5. Utdrag ur HÖK och AB

Bilaga 6. Avtal mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Bilaga 7. Förteckning grundutrustning

Bilaga 8. Ersättning daglig verksamhet enligt LSS från 1 april 2021

Ändamålsenlig organisation 

Anmälan ändamålsenlig organisation (Word-format)