Dokumentation - daglig verksamhet

Du som utförare ska följa lagstiftning och föreskrifter om social dokumentation. Här finns information om dokumentation samt riktlinjer och regler som gäller för IT-användare i Göteborgs Stad.

 

IBIC - Individens Behov i Centrum

Göteborgs Stad använder sig av arbetssättet Individens Behov I Centrum (IBIC) inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. På denna länk hittar du aktuell information, metodstöd och utbildningar i IBIC. 

Individens behov i centrum (IBIC)

Informationssäkerhet

Du som utförare ska i enlighet med tillämplig lagstiftning vidta lämplig teknisk och organisatorisk säkerhet för att bland annat säkerställa skyddet för personuppgifter. 

Regler för IT användare i Göteborgs Stad

Riktlinjer för informationssäkerhet

Regler gällande informationssäkerhetsansvar för chefer i Göteborgs Stad

Samtycke

Utföraren ska ha skriftlig rutin för hur samtycke hanteras. Exempel på hur ett skriftligt samtycke kan utformas:

Blankett Samtycke att lämna information

SIP - Samordnad Individuell Plan inom vård och omsorg

Samordnad Individuell Plan inom vård och omsorg

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handboken på socialstyrelsens webbplats