För dig som är godkänd utförare av daglig verksamhet

Välkommen till sidan för dig som är godkänd utförare av daglig verksamhet inom Göteborgs Stads valfrihetssystem enligt LOV - Lagen om valfrihetssystem.

För dig som är godkänd utförare i Göteborgs Stad enligt LOV