Ansök om att bli utförare av daglig verksamhet

Så här gör du som vill bli utförare av daglig verksamhet inom Göteborgs Stad. Du kan när som helst ansöka om att bli utförare.

Samtliga utförare ska uppfylla kraven i förfrågningsunderlaget och Göteborgs Stad ser gärna utförare med olika profiler. Är du intresserad av att bli utförare av daglig verksamhet i Göteborgs Stad finns här information att ta del av.

Information och regler

För att ansöka behöver du först läsa igenom förfrågningsunderlaget. Där beskrivs vad som krävs för att bli godkänd som utförare.

Förfrågningsunderlag och regler för utförare av daglig verksamhet

Så här gör du

Ansök om att bli utförare av daglig verksamhet

För att kunna ansöka krävs att behörig person för den privata utföraren registrerar ett användarkonto på tendsign.com 

Ansök elektroniskt genom att logga in i:

Upphandlingsverktyget TendSign

Vad händer när jag ansökt?

När ansökan lämnats påbörjas handläggningen av ansökan. Handläggningstiden är sex veckor efter det att en komplett ansökan har inkommit. Under semesterperioden juni-augusti kan handläggningstiden vara upp till tio veckor. Du får ett skriftlig beslut om du blir godkänd som utförare eller om du inte blir godkänd.  

I samband med handläggningen av ansökan kommer enheten för kontrakt och uppföljning på stadsledningskontoret att kalla utföraren till möte då utföraren ska redovisa ett fullständigt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 och beskriva dess tillhörande processer och rutiner.

Vad händer när jag blivit godkänd?

Utförare som blivit godkända och skrivit kontrakt ska bland annat delta i utbildningar för att bli valbara för dem som har daglig verksamhet.

Under 2022 finns följande datum för att bli valbar:

15 februari (komplett ansökan senast 6 december föregående år)

15 maj (komplett ansökan senast 1 februari)

15 oktober (komplett ansökan senast 6 juni)

15 december (komplett ansökan senast 8 september)

15 februari 2023 (komplett ansökan senast 2 november 2022)

Handläggningstiden gäller under förutsättning att ansökan är komplett. Ansökningar som inte är kompletta förs över till nästa handläggningsperiod.

Godkänd utförare som inte slutfört aktiviteter för att bli valbar – flyttas över till nästkommande datum för att bli valbar.

Efter godkännande har du som utförare cirka två månader på dig att förbereda dig för att bli valbar, delta i utbildning m.m.