Ansök om att bli utförare av daglig verksamhet

Så här gör du som vill bli utförare av daglig verksamhet inom Göteborgs Stad. Du kan närsomhelst ansöka om att bli utförare. Ansökningarna handläggs successivt efter ankomstdatum.

Personer med dagliga verksamheter har möjlighet att välja en privat utförare eller Göteborgs Stads dagliga verksamheter. 

Samtliga utförare ska uppfylla kraven i förfrågningsunderlaget och Göteborgs Stad ser gärna utförare med olika profiler. Är du intresserad av att bli utförare av daglig verksamhet i Göteborgs Stad finns här information att ta del av.

Information och regler

För att ansöka behöver du först läsa igenom förfrågningsunderlaget. Där beskrivs vad som krävs för att bli godkänd som utförare.

Här finns förfrågningsunderlaget, de bilagor och det underlag du behöver för att kunna ansöka och vara utförare. Länk till Förfrågningsunderlag
och regler för utförare daglig verksamhet


Så här gör du

Ansök om att bli utförare av daglig verksamhet

För att kunna ansöka krävs att behörig person för den privata utföraren registrerar ett användarkonto på tendsign.com 

Ansök elektroniskt genom att logga in i:

Upphandlingsverktyget TendSign

Vad händer när jag ansökt?

När ansökan lämnats påbörjas handläggningen av ansökan. Handläggningstiden är sex veckor efter det att en komplett ansökan har inkommit. Under semesterperioden juni-augusti kan handläggningstiden vara upp till tio veckor. Du får ett skriftlig beslut om du blir godkänd som utförare eller om du inte blir godkänd.  

Utförare som blivit godkända och skrivit kontrakt ska delta i bland annat utbildningar för att bli valbara för dem som har daglig verksamhet.

Möjlighet att bli valbar finns följande datum.

15 februari (komplett ansökan senast 6 december föregående år)

15 maj (komplett ansökan senast 1 februari)

15 oktober (komplett ansökan senast 6 juli)

15 december (komplett ansökan senast 8 september)

Handläggningstiden gäller under förutsättning att ansökan är komplett. Ansökningar som inte är kompletta förs över till nästa handläggningsperiod.

Samma gäller för godkänd utförare som inte slutfört aktiviteter för att bli valbar – möjlighet att bli valbar flyttas då över till nästkommande datum för att bli valbar.

Efter godkännande har du som utförare cirka två månader på dig att förbereda dig för att bli valbar, delta i utbildning m.m. 

I handläggning av ansökan ingår kontroll av att:

  • ansökan är korrekt och komplett
  • utföraren uppfyller de krav som anges i förfrågningsunderlaget
  • utföraren accepterar samtliga krav

I samband med handläggningen av ansökan kommer enheten för kontrakt och uppföljning på stadsledningskontoret att kalla utföraren till möte då utföraren ska redovisa ett fullständigt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 och beskriva dess tillhörande processer och rutiner.