Om valfrihet i daglig verksamhet

Kommunfullmäktige har beslutat att införa valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet (LOV) i daglig verksamhet enligt LSS i Göteborgs Stad. Det innebär att den enskilde med stöd av sin socialsekreterare utifrån sina individuella behov och intressen kan välja var hen ska ha sin dagliga verksamhet – inom någon av Göteborgs Stads utförare eller en privat utförare.

Göteborgs stad inför valfrihet i daglig verksamhet

Valfrihetssystemet innebär att de som har beslut om daglig verksamhet får möjlighet att välja, utifrån sina individuella behov och intressen var de ska ha sin dagliga verksamhet. Någon av Göteborgs Stads utförare eller en privat utförare som staden har godkänt och tecknat kontrakt med.

De privata företag och organisationer som uppfyller kraven som kommunen ställer blir godkända att utföra daglig verksamhet i Göteborgs Stad. Göteborgs Stad ställer samma krav på privata utförare och kommunala utförare. Kraven på utförare formuleras i ett förfrågningsunderlag som beslutas av politikerna i kommunfullmäktige. Förfrågningsunderlaget innehåller bland annat de kraven på kvalitet som måste uppfyllas. För Göteborgs Stads dagliga verksamheter finns en kravspecifikation som baseras på förfrågningsunderlaget.

Kommunfullmäktige beslutar om kraven för utförare av daglig verksamhet

Den 13 september 2018 beslutade kommunfullmäktige om förfrågningsunderlaget som anger vilka krav som Göteborgs Stad ställer på utförare av daglig verksamhet.

Förfrågningsunderlaget annonseras löpande på Valfrihetswebben samt på goteborg.se.

Förfrågningsunderlag daglig verksamhet

Informationsträffar

Du som är intresserad av att bli utförare av daglig verksamhet är välkommen på informationsmöte.

Anmäl dig till informationsmöte.

Detta innebär Lagen om valfrihet, LOV

  • LOV är en lag: Lag (2008:962) om valfrihetssystem
  • Förfrågningsunderlaget kommer att annonseras löpande, det innebär att det inte anges något sista datum för att komma in med ansökan.
  • Den enskilde kan välja antingen någon av Göteborgs Stads utförare eller någon av de privata utförare som staden godkänner och tecknar kontrakt med.
  • Det finns ingen gräns för hur många utförare som kan ingå i ett valfrihetssystem enligt LOV. Alla privata utförare som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget blir godkända.
  • Det är frivilligt för den enskilde att välja. Görs inget val erbjuds den verksamhet som ligger närmast den enskildes bostad utifrån resväg och som har en lämplig inriktning för den enskildes behov. Socialsekreterare har rätt att lämna uppdrag till den verksamhet som bedöms vara passande för den enskilde.
  • Den enskilde kan byta utförare, utan att behöva ange orsaken till bytet. Då kontaktar hen sin socialsekreterare.

Den enskilde väljer utförare genom kontakt med sin socialsekreterare som vägleder hen i valet. Socialsekreteraren kommer att kunna berätta vilka utförare som finns att välja mellan. För att kunna jämföra olika utförare kommer en jämförelsetjänst att finnas här på goteborg.se.