Bli utförare av daglig verksamhet

Så här gör du som vill bli utförare av daglig verksamhet inom Göteborgs Stad. Du kan närsomhelst ansöka om att bli utförare. Ansökningarna handläggs successivt efter ankomstdatum.

Kommunfullmäktige har beslutat att införa valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet (LOV) i daglig verksamhet enligt LSS i Göteborgs Stad. Det innebär att den enskilde med stöd av sin socialsekreterare utifrån sina individuella behov och intressen kan välja var hen ska ha sin dagliga verksamhet – inom någon av Göteborgs Stads utförare eller en privat utförare.

Du som är intresserad av att bli utförare av daglig verksamhet enligt LSS är välkommen på informationsmöte.

Här har vi samlat frågor och svar till dig som är intresserad av att bli utförare av daglig verksamhet.

Välkommen till sidan för dig som är godkänd utförare av daglig verksamhet inom Göteborgs Stads valfrihetssystem enligt LOV - Lagen om valfrihetssystem.