Obrännbart avfall

Efter att du sorterat ditt avfall kan det bli kvar en del icke brännbart som idag inte kan återvinnas. Den största delen av detta hamnar på deponi (soptippen). Du kan lämna små mängder obrännbart på återvinningscentraler och större mängder på privata anläggningar.

Vad är obrännbart avfall?

Exempel på obrännbart avfall är glasull, sten, betong, porslin samt glas som inte är förpackningar, och skadat eller oanvändbart VVS-porslin. Den som tar emot avfallet sorterar oftast ut det obrännbara avfallet ytterligare en gång innan det slutligen hamnar på deponin i Tagene eller på Fläskebo i Härryda. Där används den större delen av det obrännbara som fyllnads-, stöd- och täckmaterial till den del som är "ren deponi". 

Här kan du lämna obrännbart avfall

Mot en avgift kan du lämna små mängder sorterat obrännbart avfall, högst 150 kilo per besök, på kommunens återvinningscentraler. Här kan du hitta återvinningscentral.

Större mängder kan du, mot en avgift, lämna på privata entreprenörers sorteringsanläggningar, för vidare transport till deponi. Observera att du lämnar gips i en särskild container. 

Beskriv avfallet innan du lägger det på soptippen

Det finns särskilda föreskrifter för avfall som läggs på deponi. Föreskrifterna säger att du som lämnar avfallet ska göra en grundläggande karakterisering av avfallet innan du lägger det på deponin. I karakteriseringen beskriver du avfallets ursprung, sammansättning och på vilken slags deponi avfallet kan läggas.