Metallavfall

Vid materialåtervinning kan avfall förvandlas till en helt ny råvara. Ett bra exempel är järn- och metallskrot, som du därför ska sortera ut. Elektroniska produkter kan också vara tillverkade av metall, men eftersom de kan innehålla farliga delar, får du inte blanda dem med annan metall.

Lämna metallavfall till företag eller återvinningscentral

Du kan lämna metallskrot till företag som handlar med metallavfall. Ofta kan du få betalt för avfallet. I exempelvis Gula sidorna kan du söka efter metallföretag som kan ta emot ditt avfall. Du kan också lämna mindre mängder på en återvinningscentral, högst 150 kilo avfall per dag. Här kan du hitta återvinningscentral.

Du får köra metallskrot själv, eller anlita en valfri transportör.

Blanda inte el-avfall med metall

Många elektriska och elektroniska produkter är tillverkade av metall. De kan innehålla farliga komponenter. Därför ska du alltid se till att el-avfallet förbehandlas eller demonteras innan du skrotar det. Detta görs av en certifierad förbehandlare. Du får alltså inte blanda el-avfall med annat metallskrot.