Kontorspapper

På ett kontor uppstår det ofta en stor mängd kontorspapper som ska slängas. Genom att lämna det till återvinning sparar vi råvaror till nytt papper.

Frivilligt producentansvar

Eftersom kontorspapper lämpar sig väl för återvinning, men inte ska blandas med annat returpapper (främst tidningar), finns ett frivilligt producentansvar för kontorspapper. Det innebär att de parter som är inblandade i tillverkning och återvinning av kontorspapper har gjort en frivillig överenskommelse med Naturvårdsverket om att samla in och återvinna en viss mängd kontorspapper varje år. Få mer information om producentansvaret för kontorspapper på Naturvårdverkets webbplats.

Anlita entreprenör eller lämna själv?

Verksamheter får inte lämna kontorspapper på återvinningsplatserna. Du kan istället anlita valfri entreprenör som hämtar ditt kontorspapper på plats. Det finns också särskilda mottagningsställen där du kan lämna pappret. Sök i Gula sidorna efter lämplig entreprenör. Kolla om du kan få betalt för ditt papper.

Du behöver varken tillstånd eller anmälan för att transportera mindre mängder kontorspapper från din egen verksamhet. Om ditt företag transporterar mer än 10 ton eller 50 kubikmeter avfall måste du ha tillstånd från länsstyrelsen. Gränsen gäller summan av olika slags avfall, utom farligt avfall, där särskilda regler gäller. Här kan du få mer information om farligt avfall.