Gips

När gips förbränns bildas svaveldioxid som påverkar miljön negativt. Därför ska du sortera ut gipset för sig.

På återvinningscentralerna hittar du speciella containrar för gips. Gips kan återvinnas – nya gipsplattor kan innehålla upp till 25 procent återvunnet material. Om du inte lämnar gipset separat, se till att det hamnar bland det obrännbara avfallet. Här kan du läsa mer om obrännbart avfall.

Här kan du hitta återvinningscentral.