Förpackningar och tidningar

Producenten är skyldig att ta tillbaka trycksaker och förpackningar. Du som avfallslämnare – det gäller såväl företag som offentliga verksamheter – måste sortera ut detta avfall. Små mängder kan du lämna på kommunens återvinningscentraler, större mängder finns det företag som tar hand om.

Producentansvaret gäller för förpackningar och tidningar

Enligt producentansvaret är producenten skyldig att ta tillbaka avfallet och hänvisa dig till insamlingsplatser där du kan lämna det gratis. Producentansvaret gäller för returpapper (främst tidningar) och alla förpackningar av papper, wellpapp, metall, plast, glas och trä. Kontorspapper sorterar du ut separat. Här kan du läsa mer om producentansvaret.

Du kan få betalt för ditt avfall

Om ditt företag har stora mängder förpackningar av plast, metall, kartong eller wellpapp kan det vara klokt att undersöka om du kan få betalt för materialet. Ta gärna in offerter från några olika godkända entreprenörer.

Återvinningsstationerna är till för hushåll

Eftersom det enbart är hushåll som får använda återvinningsstationerna får du inte lämna din verksamhets förpackningar på dem. Daghem och skolor får slänga de förpackningar som uppkommer på avdelningen eller i klassrummet i återvinningsstationernas behållare i pedagogiskt syfte. Det är för att barnen ska lära sig hur återvinningssystemet fungerar. 

Här kan du lämna förpackningar och tidningar

Större mängder förpackningar, tidningar och kontorspapper kan du få hämtat om du tecknar ett abonnemang med ett företag som specialiserar sig på sådant avfall. 

Förpackningar av metall, plast och papper på volymer upp till en kubikmeter – 1 000 liter – per materialslag och tillfälle, kan du lämna utan kostnad till IL Recycling, Stenkolsgatan 7, klockan 7–16 vardagar. Varje förpackningsmaterial – fraktion – lämnas sorterat var för sig, rent och tömt.

Små mängder förpackningar av plast, metall, papper, kartong, wellpapp och glas kan du lämna på kommunens fem återvinningscentraler. Återvinningscentralen registrerar då inte ditt ÅVC-kort. Du får lämna som mest 150 kg. Samma regler gäller för små mängder returpapper (tidningar). Här hittar du adressen till närmaste återvinningscentral.

Inlämningsstationer för träförpackningar hittar du på Svenskt Returträs webbplats.

Får du köra förpackningar och tidningar själv?

Du behöver varken söka tillstånd eller anmäla till länsstyrelsen för att transportera mindre mängder förpackningar och tidningar från din egen verksamhet till återvinning. Detta gäller om ditt företag transporterar mindre än 10 ton eller 50 kubikmeter om året.

Om ditt företag transporterar mer än 10 ton eller 50 kubikmeter icke farligt avfall per år måste du ha tillstånd från Länsstyrelsen. Gränsen gäller den totala mängden av olika slags icke farligt avfall. Ska ditt företag transportera farligt avfall måste du följa särskilda regler. Här kan du läsa mer om farligt avfall.

Du kan få mer information om insamling och återvinning på Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats.