Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som kan vara skadligt för människor och miljö. Du ska alltid sortera ut och förvara det farliga avfallet för sig. Det finns särskilda regler för hur ditt företag ska sortera, dokumentera och transportera farligt avfall.

Vad är farligt avfall?

Exempel på farligt avfall är batterier, spillolja och kemikalier som starka rengöringsmedel, bekämpningsmedel, färgrester och lösningsmedel. Även el-avfall som innehåller farliga komponenter som exempelvis PCB, kvicksilver, bromerade flamskyddsmedel, radioaktiva isotoper eller freoner är farligt avfall. Läs mer om vad som är farligt avfall i avfallsförordningen.

Se över om du verkligen behöver de farliga kemikalierna du använder. Välj miljömärkta produkter från början så minskar problemen. 

Kemikalier

Anmäl miljöfarlig verksamhet

Får jag köra farligt avfall själv?

Små mängder farligt avfall kan du köra själv efter en skriftlig anmälan till länsstyrelsen. Du kan läsa mer om farligt avfall på länsstyrelsens webbplats. Avfallet lämnar du sorterat till en mottagare som har tillstånd att ta emot farligt avfall från företag. Sådana kan du hitta på Gula sidorna eller på hitta.se.

Kontrollera alltid att den transportör och mottagare du väljer har tillstånd att köra och ta hand om ditt avfall. Kontakta också mottagaren innan första transporten för uppgift om priser, mottagningstider med mera. Då kan du också få besked om hur du bör sortera, förpacka och dokumentera det farliga avfallet. 

Här kan du läsa mer om att transportera avfall.

Företag som hanterar farligt avfall ska registrera sig

Från och med 1 november är det nya regler för alla företag och verksamheter som hanterar farligt avfall. Det innebär att alla företag:

  • där det uppstår (produceras) farligt avfall
  • som transporterar farligt avfall
  • som samlar in farligt avfall
  • som behandlar farligt avfall
  • som mäklar eller handlar med farligt avfall

ska registrera uppgifter i Naturvårdsverkets nationella avfallsregister.

Anlita företag som hämtar och lämnar farligt avfall

Det finns företag som är specialiserade på att hämta och hantera farligt avfall från verksamheter. De kan också erbjuda särskilda sorteringssystem anpassade för kontor, verkstad eller annan verksamhet.

Vitvaror

Veolia Recycling Solutions Sweden AB
Importgatan 47, 422 46 Hisings Backa
031-58 69 00
goteborg.recycling@veolia.com

Större vitvaror och kyl- och frysmöbler kan lämnas på Veolias anläggning vid Importgatan 47, helgfria vardagar 815. Du får göra flera besök per dag, men du får bara ta med dig fem enheter per besök. Ett nytt avlämnarintyg krävs per tillfälle och avfallsslag. Avlämnarintyg hittar du hos El-kretsen

Dessa företag hanterar övrigt farligt avfall

Kontakta dem när du har farligt avfall du vill bli av med.

Fortum Waste Solutions AB
019-30 51 00
kundservice.rws@fortum.com

Ragn-Sells Recycling AB
010-723 07 00
kundservice7@ragnsells.com

Renova Miljö AB
031-61 85 30
kundservice@renova.se

Stena Recycling AB
031-58 44 50 till kundservice
salj.goteborg@stenarecycling.se

Veolia Recycling Solutions Sweden AB
031-58 69 00
goteborg.recycling@veolia.com

Du kan hitta fler företag på Gula sidorna eller på hitta.se.

Miljöstationer och Farligt avfall-bilen är bara till för hushåll

Ditt företag får inte lämna farligt avfall på kommunens miljöstationer eller till Farligt avfall-bilen. Dessa insamlingssystem är enbart till för hushållen.