Byggmaterial, inventarier och möbler

Användbart byggmaterial, funktionella inventarier och möbler kan användas igen. Sälj det på egen hand eller lämna det till Återbruket, så säljer de varan i sin butik.

Du kan alltid försöka sälja användbart byggmaterial vidare. Annars har du möjlighet att skänka mindre mängder begagnat byggmaterial till Återbruket, som sedan säljer det i sin butik. Du kan skänka material till Återbruket på alla stadens återvinningscentraler.

Det här kan du lämna på Återbruket

Ditt företag får ingen ekonomisk ersättning om du lämnar byggmaterial på Återbruket. Du kan lämna dörrar och fönster med karm, köksskåp, garderober, tegelsten, taktegel, wc-stolar, nya och fungerande kylskåp, frysar och spisar. Däremot kan du inte lämna möbler, trasigt byggmaterial eller skadade eller trasiga vitvaror till Återbruket.

Du kan skänka bort begagnade möbler

Du kan lämna dina begagnade möbler på alla våra återvinningscentraler där finns flera hjälporganisationer representerade. Förutom möbler kan du också skänka exempelvis köksinredningar, byggmaterial, lastpallar och maskiner. Det finns också gott om företag som handlar med begagnade möbler. Flera hjälporganisationer och second hand-butiker tar emot begagnade möbler. Deras adresser hittar du i Gula sidorna

Får du köra byggmaterial själv? 

Ja, men om byggmaterialet innehåller asbest eller när mängden material är större än 10 ton eller 50 kubikmeter om året, måste du göra en anmälan till länsstyrelsen.

Om ditt företag transporterar mer än 10 ton eller 50 kubikmeter avfall måste du ha tillstånd från länsstyrelsen. Gränsen gäller den totala mängden av olika slags avfall, förutom farligt avfall. Ska ditt företag transportera farligt avfall måste du följa särskilda regler. Mer om farligt avfall