Biologiskt verksamhetsavfall

Biologiskt verksamhetsavfall kan uppkomma till exempel i livsmedelsindustri och vid djurskötsel. Din verksamhet måste inte, enligt lag, sortera ut biologiskt avfall. Däremot har riksdagen antagit ett miljömål som handlar om utsortering och återvinning av biologiskt avfall.

Lättnedbrytbart avfall ska behandlas biologiskt

Avfall som är biologiskt lättnedbrytbart ska i första hand behandlas biologiskt. De två vanligaste metoderna är kompostering och rötning. På så sätt kan man ta tillvara på närings- och mullämnen.

Anlita transportör eller kör biologiskt avfall själv

Det finns bra system som din verksamhet kan använda för att samla in biologiskt avfall och ta vara på det genom biologisk behandling. Eftersom denna typ av biologiskt avfall inte räknas som hushållsavfall kan du anlita vilken transportör du vill för att få det hämtat. Du får även köra det själv. Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du är osäker på hur ditt biologiska avfall ska klassas.

Du behöver fettavskiljare och matavfallskvarn i storkök

I restauranger och storkök behöver du oftast hantera fett med en fettavskiljare. Det kan också vara en god idé att installera en matavfallskvarn till tank