Producentansvaret

Producentansvar innebär att den som tillverkar, importerar eller säljer en produkt i samhället, också ansvarar för att ta hand om den.

Vad innebär producentansvar?

Producenten av en vara ansvarar, enligt lag, för att varan samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt. Tanken med producentansvaret är att motivera producenter till att ta fram produkter som är lättare att återvinna och som inte innehåller giftiga ämnen. 

Som invånare har du också del av ansvaret, som du sköter genom att sortera ditt avfall och lämna allt som går till återvinning.

Vilka produkter gäller producentansvaret för?

Producentansvaret omfattar åtta olika produktgrupper:

  • förpackningar
  • däck
  • returpapper
  • bilar
  • elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur)
  • batterier
  • läkemedel
  • radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor.