Matavfallskvarn till tank för restaurangen

Om du har stora mängder matavfall, till exempel i ett restaurang- eller storkök, kan det vara bra att installera en matavfallskvarn som är ansluten till en tank.

Genom att installera en matavfallskvarn som är kopplad till en tank kan du förbättra både arbetsmiljön och hygienen på din arbetsplats. Personalen kastar allt matavfall i en separat uppsamlingsho, där det mals och samlas i en tank som töms med jämna mellanrum.

Vill du installera matavfallstank med kvarn kontaktar du Kretslopp och vattens kundservice, så får du hjälp med ditt abonnemang och råd om storlek och utformning.

Läs mer om hur du installerar en matavfallskvarn med tank: 

Installation av matavfallskvarn med tank