Hantering av fett

Är du fastighetsägare och har en verksamhet som hanterar livsmedel, till exempel kafé, restaurang, storkök eller bageri i din fastighet, måste du installera en fettavskiljare till avloppet. Fettavskiljaren ska tömmas minst sex gånger per år. Om du som verksamhetsägare hanterar stora mängder fett kan du också vara tvungen att ha ett uppsamlingskärl.

Krav för att installera fettavskiljare

Här kan du läsa hur du gör för att installera du en fettavskiljare och vilka krav som gäller.

Installera fettavskiljare

Är du fastighetsägare och har en verksamhet som hanterar livsmedel, till exempel kafé, restaurang, storkök eller bageri, i din fastighet, måste du avskilja fettet innan det rinner ut i avloppsledningarna. Det bästa du kan göra för att avskilja fett från avloppsvattnet är att installera en fettavskiljare. Här kan du läsa hur du gör för att installera en fettavskiljare och vilka krav som gäller.

Tömning av fettavskiljare

Restauranger, kaféer och storkök ska ha ett abonnemang för tömning av fettavskiljare hos Kretslopp och vatten. Här hittar du information om hur ofta en fettavskiljare ska tömmas och hur du gör för att beställa uppehåll eller färre tömningar.