Hantering av fett

Är du fastighetsägare och har en verksamhet som hanterar livsmedel, till exempel kafé, restaurang, storkök eller bageri i din fastighet, måste du avskilja fettet ur avloppsvattnet. Det bästa du kan göra är att installera en fettavskiljare. Om du som verksamhetsägare hanterar stora mängder fett kan du också vara tvungen att ha ett uppsamlingskärl.

Installera fettavskiljare

Är du fastighetsägare och har en verksamhet som hanterar livsmedel, till exempel kafé, restaurang, storkök eller bageri, i din fastighet, måste du avskilja fettet innan det rinner ut i avloppsledningarna. Det bästa sätt vi idag känner till för att avskilja fett från avloppsvattnet är att installera en fettavskiljare. Här kan du läsa hur du gör för att installera en fettavskiljare och vilka krav som gäller. Du måste också anmäla din fettavskiljare till oss - det gör du längst ned på denna sida.

Tömning av fettavskiljare

Restauranger, kaféer och storkök ska ha ett abonnemang för tömning av fettavskiljare hos Kretslopp och vatten. Här hittar du information om hur ofta en fettavskiljare ska tömmas och hur du gör för att beställa uppehåll eller färre tömningar.