Det här kan du lämna på återvinningscentralerna

Här hittar du vilka regler som gäller för att lämna vissa sorters avfall på återvinningscentralerna. Ditt företag kan lämna högst 150 kilo avfall per gång. Fordon större än 3,5 ton får inte komma in på området.

Asbest

Renovas webbplats får du som är företagare mer information om vad som gäller när du ska lämna asbest.

El- och elektronikavfall

Återvinningscentralen tar emot högst 4 enheter el- och elektronikavfall per besök. Exempel på enheter inom el- och elektronikavfall är TV, radio, bildskärmar, skrivare, datorer, telefoner, elverktyg, hushållsapparater och leksaker som drivs med el eller batteri. Större mängder lämnar du på Renovas anläggning på von Utfallsgatan 27 i Sävenäs. Renova har öppet måndag-fredag klockan 7-11.30 och 12.15-15.30.

Kyl och frys

Återvinningscentralen tar emot högst 2 stycken kyl och frys per dag och besökare. För större mängder kontakta Elkretsen för hämtning på ditt företag.
Klicka här för mer information

Farligt avfall

Återvinningscentralen tar emot enstaka förpackningar av lösningsmedel, aerosoloer, bekämpningsmedel och kemikalier. Spillolja och färg får du lämna högst 25 liter av.

Större mängder farligt avfall kan du lämna på Renovas anläggning på von Utfallsgatan 27. Kontakta dem innan du kommer: 031-61 80 00. Du kan också anlita privata aktörer.

ÅVC:erna tar inte längre emot tryckkärl

Tryckkärl är till exempel brandsläckare, gas- och gasolflaskor, kolsyrebehållare och liknande. Många återförsäljare erbjuder utbytessystem och påfyllning av trycksatta kärl.

Andra material

Större mängder och stora förpackningar av hårdplast, metall, papper, kartong och wellpapp kan du lämna gratis på Bulycke eller Tagene återvinningscentral. På dessa centraler finns en särskild plats för företagens förpackningar.

På ÅVC:erna finns även containrar för hård och mjuk plast där du kan slänga plastförpackningar och emballageplast.

Sorteringsguide som broschyr

Här kan du som företagare eller verksamhetsutövare hämta en sorteringsguide för Göteborgs återvinningscentraler (ÅVC):

Företagare - Så sorterar du avfallet på ÅVC