Det här kan du lämna på återvinningscentralerna

Här hittar du vilka regler som gäller för att lämna vissa sorters avfall på återvinningscentralerna. Ditt företag kan lämna högst 150 kilo avfall per gång. Fordon som väger mer än 3,5 ton med last får inte komma in på området. ÅVC:erna tar inte emot elavfall från företag.

Asbest

Renovas webbplats får du som är företagare mer information om vad som gäller när du ska lämna asbest.

ÅVC:erna tar inte emot el- och elektronikavfall

Från och med 1 januari 2021 tar inte återvinningscentralerna längre emot elavfall  inte heller kyl och frys  från företag. Detta på grund av nya regler för registrering av farligt avfall. Läs mer om detta på Naturvårdsverket.se

Företag kan istället lämna större vitvaror och kyl- och frysmöbler på Veolias anläggning vid Importgatan 47, helgfria vardagar 8–15. Du får göra flera besök per dag, men du får bara ta med dig fem enheter per besök. Ett nytt avlämnarintyg krävs för varje tillfälle och avfallsslag. Avlämnarintyg hittar du hos El-kretsen.

Övrigt elavfall hanteras av en av dessa företag. Vänligen kontakta dem i förväg eftersom de har olika förutsättningar för mottagning och hämtning av elavfall.

Farligt avfall

Återvinningscentralerna tar från och med 1 januari 2021 inte emot farligt avfall från företag. Det gäller även tryckimpregnerat trä och asbest. Detta beror på nya nationella regler om att företag och verksamheter måste registrera farligt avfall. Läs mera på Naturvårdsverkets hemsida

Så här gör du med farligt avfall

ÅVC:erna tar inte längre emot tryckkärl

Tryckkärl är till exempel brandsläckare, gas- och gasolflaskor, kolsyrebehållare och liknande. Många återförsäljare erbjuder utbytessystem och påfyllning av trycksatta kärl.

Andra material

Större mängder och stora förpackningar av hårdplast, metall, papper, kartong och wellpapp kan du lämna gratis på Bulycke eller Tagene återvinningscentral. På dessa centraler finns en särskild plats för företagens förpackningar.

På ÅVC:erna finns även containrar för hård och mjuk plast där du kan slänga plastförpackningar och emballageplast.