Om du förlorar ditt kort

Ditt företags ÅVC-kort är en värdehandling. Om du tappat ditt företags kort eller om det blivit stulet ska du omedelbart anmäla detta till Kretslopp och vattens kundservice.

Om du har förlorat ditt företags ÅVC-kort måste du ringa och tala direkt med Kretslopp och vattens kundservice på telefon. Det är viktigt att du talar med oss personligen och inte använder dig av vår talsvarstjänst. 

Du måste ta med dig ditt F-skattebevis för att få det nya kortet när du hämtar det på en återvinningscentral.

Om ÅVC-kort för privatpersoner.

ÅVC-kortet är din nyckel till återvinningscentralerna