Ansök om ÅVC-kort för företag

Om ditt företag eller verksamhet har avfallsabonnemang hos Kretslopp och vatten har du rätt till sex besök per år hos kommunens återvinningscentraler (ÅVC) helt gratis. Du behöver då ett ÅVC-kort som du beställer hos vår kundservice.

Här kan du läsa om hur ditt företag gör för att skaffa abonnemang hos Kretslopp och vatten.

Information och regler

Läs gärna igenom vilka regler som gäller innan du hämtar ut ditt ÅVC-kort.

Regler för avfall

Om du förlorar ditt kort

Hitta återvinningscentraler

Så här gör du

Mejla dessa uppgifter till vår kundservice:

  • Ditt företags namn och organisationsnummer
  • Företagets faktureringsadress
  • Namn, telefonnummer och mejladress till kontaktperson
  • Postadress, dit vi kan skicka ÅVC-kortet
  • Hur många kort du behöver

Dessutom vill vi veta till vilket avfallsabonnemang (hämtadressen) kortet ska knytas till för att få rätt till fribesöken om du redan är kund hos oss.

Från och med det aktuella kalenderårets 7:e besök får ditt företag en faktura på 290 kronor, utan moms (2022), per besök.

Om ditt företag inte är kund hos oss

Du som har ett företag som inte är kund hos Kretslopp och vatten för ditt hushållsavfall kan också få ett kort, men kortet ger då inga fribesök. Ditt företag får en faktura på 290 utan moms (2022) för varje besök på ÅVC:n.


Mejla oss samma uppgifter som i punktlistan ovan, så skickar vi kort till dig.

Kom ihåg: Inget elavfall på ÅVC:n, och ingen bil tyngre än 3,5 ton!

Kom ihåg att du inte längre kan lämna elavfall på ÅVC:n, och att du inte får köra in på ÅVC:ns område med en bil som väger mer än 3,5 ton, lasten inräknad.