Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som kan vara skadligt för människor och miljö. Du ska alltid sortera ut och förvara det farliga avfallet för sig. Det finns särskilda regler för hur ditt företag ska sortera, dokumentera och transportera farligt avfall.

Vad är farligt avfall?

Exempel på farligt avfall är batterier, spillolja och kemikalier som starka rengöringsmedel, bekämpningsmedel, färgrester och lösningsmedel. Även el-avfall som innehåller farliga komponenter som exempelvis PCB, kvicksilver, bromerade flamskyddsmedel, radioaktiva isotoper eller freoner är farligt avfall. Läs mer om vad som är farligt avfall i avfallsförordningen.

Se över om du verkligen behöver de farliga kemikalierna du använder. Välj miljömärkta produkter från början så minskar problemen. 

Kemikalier

Anmäl miljöfarlig verksamhet

Får jag köra farligt avfall själv?

Små mängder farligt avfall kan du köra själv efter en skriftlig anmälan till länsstyrelsen. Du kan läsa mer om farligt avfall på länsstyrelsens webbplats. Avfallet lämnar du sorterat till en mottagare som har tillstånd att ta emot farligt avfall från företag. Sådana kan du hitta på Gula sidorna eller på hitta.se.

Kontrollera alltid att den transportör och mottagare du väljer har tillstånd att köra och ta hand om ditt avfall. Kontakta också mottagaren innan första transporten för uppgift om priser, mottagningstider med mera. Då kan du också få besked om hur du bör sortera, förpacka och dokumentera det farliga avfallet. 

Här kan du läsa mer om att transportera avfall.

Anlita företag som hämtar och lämnar farligt avfall

Det finns företag som är specialiserade på att hämta och ta hand om farligt avfall från verksamheter. Sådana kan du hitta på Gula sidorna eller på hitta.se. De kan också erbjuda särskilda sorteringssystem anpassade för kontor, verkstad eller annan verksamhet. Mindre mängder farligt avfall får du lämna gratis på kommunens återvinningscentraler. Här kan du hitta återvinningscentral.

Miljöstationer och Farligt avfall-bilen är bara till för hushåll

Ditt företag får inte lämna farligt avfall på kommunens miljöstationer eller till Farligt avfall-bilen. Dessa insamlingssystem är enbart till för hushållen.

Filer och dokument