Avfallstaxa för flerbostadshus och verksamheter

Här hittar du som äger eller förvaltar flerbostadshus, eller som driver verksamhet, din avfallstaxa. Du betalar efter hur mycket avfallet som dina hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare slänger väger. Avgifterna gäller för år 2022. Avgifterna för 2021 finns i pdf:er på sidan.

Viktdebitering gäller i hela Göteborg förutom för Södra skärgården. Viktdebitering innebär att vi väger avfallet när vi hämtar det och att du betalar en viktavgift som beror på hur mycket de boendes sopor väger. Avgiften som vi tar ut för att hämta ditt avfall beror på hur stora avfallsbehållarna är, hur ofta du vill få avfallet hämtat och om de boende sorterar ut matavfallet eller ej. Utöver det kan det tillkomma en avgift för att renhållaren behöver dra dina kärl en bit fram till sopbilen.

Frågor och svar om viktbaserad avfallstaxa

Du kan enkelt sänka dina kostnader genom att sortera, beställa glesare hämtning och ställa dina kärl så att renhållaren inte behöver dra dem så långt fram till sopbilen. Du kan ändra ditt abonnemang två gånger om året utan att det kostar något. Gör du fler ändringar tar Kretslopp och vatten ut en administrationsavgift på 123 kr exklusive moms (154 kr inklusive moms).

Här får du fler tips om hur du kan förebygga avfall:
Förebygg avfall i flerbostadshus

Här hittar du de två senaste kompletta avfallstaxorna:

Avfallstaxa 2021 komplett

Avfallstaxa 2022 komplett

Viktavgift

Viktavgift per kg

Matavfall, returpapper

Restavfall, blandat avfall,
utan moms

  Restavfall, blandat avfall,
med moms

Ingen avgift

 1,92 kr

 2,40 kr

Om det inte går att väga avfallet på grund av fel på vågen i sopbilen kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 10 vägningarna.

Kärl- och säckhämtning i flerbostadshus och hos verksamheter med hushållsliknande avfall

Årsavgift i kronor per kärl. Viktavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. Avgift för försvårad hämtning, exempelvis dragväg kan tillkomma. För matavfallskärl med säckar (140 liter med säck) ingår en säck per kärl och tömning. Restauranger kan ha max 370 liters kärl för blandat avfall och verksamheter max 140 liter för matavfall. För verksamheter ingår tvättning av matavfallskärl två gånger per år.

Helårshämtning

 

 

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

140 liter

var 14:e dag

 

 

956

1 195

1 341

1 676

1 gång/vecka

855

1 069

1 397

1 746

1 972

2 465

120ꟷ140 liter med säck*)

1 gång/vecka

969

1 211

 

 

 

 

190 liter

var 14:e dag

 

 

1 004

1 255

1 410

1 763

1 gång/vecka1 437

1 796

2 029

2 536

240 liter

1 gång/vecka

1 351

1 689

 

 

 

 

300 liter *
370 liter

var 14:e dag

 

 

1 326

1 658

1 923

2 404

1 gång/vecka

2 368

2 960

3 434

4 293

400 liter *

var 14:e dag

 

 

1 483

1 854

2 139

2 674

1 gång/vecka

2 647

3 309

3 820

4 775

600 liter *
660 liter

var 14:e dag

 

 

2 283

2 854

3 293

4 116

1 gång/vecka

4 077

5 096

5 882

7 353

800 liter *

var 14:e dag

 

 

 

 

4 628

5 785

1 gång/vecka

5 752

7 190

8 263

10 329


Sommarhämtning 1 maj–30 september

 

 

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

140 liter

Var 14:e dag

 

 

539

674

759

949

1 gång/vecka

376

470

759

949

1 068

1 335

190 liter

var 14:e dag

 

 

566

708

800

1 000

1 gång/vecka

797

996

1 126

1 408

240 liter

1 gång/vecka

580

725

 

 

 

 

300 liter *
370 liter

Var 14:e dag

 

 

 

 

1 133

1 416

1 gång/veckan

1 412

1 765

2 023

2 529

400 liter

Var 14:e dag

 

 

 

 

1 296

1 620

1 gång/vecka

1 477

1 846

2 315

2 894

600 liter *
660 liter

Var 14:e dag

 

 

 

 

1 851

2 314

1 gång/vecka

2 315

2 894

3 305

4 131

800 liter *

1 gång/vecka

4 673

5 841

*Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst.

Komprimerade kärl för verksamheter med hushållsliknande avfall*

 

 

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare

Hämtning

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

400 lit normal-komprimerade*)

1 gång/vecka

4 562

5 703

6 515

8 144

*Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst.

Hämtning från underjordsbehållare, exempelvis molok

Viktavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. Innersäck ingår och sätts i för de behållartyper som är avsedda för detta. I avgiften ingår tvättning av matavfallsbehållare en gång per år.

 

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Per m3 behållar-
volym

Var 14:e dag

2095

2619

2784

3480

3620

4525

1 gång/vecka

4189

5236

5568

6960

7239

9049

* Minst 1 m3, avrundat upp till närmaste halvkubik. Om matavfallet är felsorterat och innehåller annat avfall än bara matavfall klassas det om till blandat avfall. Avfallet vägs och viktavgift tillkommer.


Hämtning med mobil sopsug

Viktavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. För blandat avfall och restavfall tillkommer även en dockningsavgift. Dockningsavgiften tas ut per dockningsställe. För matavfallet tas ingen viktavgift eller dockningsavgift ut.

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

0,2 m3

1 gång/vecka

                 -

0

 

 


 

0,3 m3

1 gång/vecka

                -

0

 

 


 

Per m3 behållar-
volym *

Var 14:e dag

 

 

1 905

2 381

2 720

3 400

1 gång/vecka

1 701

2 126

3 811

4 764

5 441

6 801

*Även omklassat matavfall. Om matavfallet är felsorterat och innehåller annat avfall än bara matavfall klassas det om till blandat avfall. Avfallet vägs och viktavgift tillkommer. Minsta volym: 1 kubikmeter.

Dockningsavgift för mobil sopsug

Hämtning

Årsavgift dockning

 

Utan moms

Med moms

Var 14:e dag

4 672 

5 840

1 gång/vecka

9 341

11 676

Tilläggstjänster för mobil sopsug och underjordsbehållare

Tilläggstjänster för mobil sopsug

Vid behov av extra sugning med tömning, till exempel i samband med underhållsarbete, tar vi ut en avgift för framkörning och assistanstid. Arbetet utförs vid en överenskommen tidpunkt.

Tjänst

Enhet

Avgift (kr/enhet)

 

 

Utan moms

Med moms

Assistanstid

15 min

         337

421

Framkörning

Tillfälle

         700

875

Auktoriserad hämtning av returpapper från flerbostadshus och verksamheter

Tjänsten beställs direkt från någon av Kretslopp och vattens auktoriserade avfallshämtare och görs enligt överenskommelse med dessa. Avgiften får som mest uppgå till belopp enligt tabellen och betalas direkt till utföraren enligt dennes rutiner. Viktavgift och kärlhyra ingår i priset. Avgift för försvårad hämtning, exempelvis dragväg, kan tillkomma enligt avfallshämtarens prislista.

 

Maximal tömningsavgift (kr/behållare/tömning)

Behållare

Returpapper

 

Utan moms

Med moms

Litet kärl (upp till cirka 150 liter)

49

61

Mellankärl (cirka 190 - 240 liter)

56

70

Stort kärl (större än 300 liter)

88

110

Underjordsbehållare

428

535

Tilläggsavgift för extra tömning

654

818


Avfallstaxa 2021 flerbostadshus och verksamheter, viktdebitering

Avfallstaxa flerbostadshus och verksamheter vikt 2022

Avfallstaxa verksamhet vikt 2020

Hämtning av avfall i Södra Skärgården

Kärl- och säckhämtning i flerbostadshus och hos verksamheter

I årsavgiften ingår behandlingsavgift. Avgift för försvårad hämtning, exempelvis dragväg, kan tillkomma, se avsnitt 7. För matavfallskärl med säckar (140 liter med säck) ingår en säck per kärl och tömning. Restauranger kan ha max 370-liters kärl för blandat avfall och verksamheter max 140 liter för matavfall. För verksamheter ingår tvättning två gånger per år.

Helårshämtning

 

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

120 liter kärl

1 gång/vecka

841

1 051

 

 

 

 

140 liter kärl

var 14:e dag

 

 

1 409

1 761

1 930

2 413

1 gång/vecka

855

1 069

2 298

2 873

3 142

3 928

140 liter med säck*

1 gång/vecka

969

1 211

 

 

 

 

190 liter kärl

var 14:e dag

 

 

1 591

1 989

2 177

2 721

1 gång/vecka

1 085

1 356

2 602

3 253

3 555

4 444

240 liter kärl

1 gång/vecka

1 351

1 689

 

 

 

 

370 liter kärl

var 14:e dag

 

 

2 289

2 861

3 113

3 891

1 gång/vecka

 

 

4 330

5 413

5 870

7 338

660 liter kärl

var 14:e dag

 

 

3 997

4 996

5 445

6 806

1 gång/vecka

 

 

7 564

9 455

10 269

12 836

* Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst.

Sommarhämtning 1 maj - 30 september

 

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

140 liter kärl

Var 14:e dag

 

 

763

954

1 048

1 310

1 gång/vecka

376

470

1 253

1 566

1 722

2 153

190 liter kärl

var 14:e dag

 

 

855

1 069

1 177

1 471

1 gång/vecka

 

 

1 426

1 783

1 953

2 441

240 liter kärl

1 gång/vecka

580

725

 

 

 

 

370 liter kärl

Var 14:e dag

 

 

 

 

1 770

2 213

1 gång/vecka

 

 

2 403

3 004

3 373

4 216

660 liter kärl

1 gång/vecka

 

 

4 067

5 084

5 716

7 145


Avfallstaxa 2021 Flerbostadshus och verksamheter, volymdebitering

Avfallstaxa flerbostadshus Södra skärgården volym 2022

Avgift för försvårad hämtning

Dragväg definieras i föreskrifterna för avfallshantering, där det med dragväg menas avståndet mellan kärlet och hämtningsfordonets uppställningsplats. Det är den väg som hämtningspersonalen drar eller skjuter kärlet manuellt. I föreskrifterna finns ytterligare bestämmelser om dragvägar.

Avgift för dragväg

Dragväg för säck och kärl, med undantag för matavfallsbehållare för boende som dras utan avgift.

 

Avgift (kr/meter/gång/behållare)

 

Utan moms

Med moms

Dragväg

0,85

1,06

Avgift för trappor och hiss

Övrigt

Avgift (kr/trappsteg/gång/behållare)

 

Utan moms

Med moms

Trappsteg *

2,32

2,90

 

Årsavgift vid veckohämtning (kr/behållare/år)

Hiss

854

1 068


Avgift för felsorterat avfall

Renhållningspersonalen kontrollerar kvaliteten på det på det aktuella avfallet i samband med varje tömning. Om behållaren innehåller otillåtet avfall töms den inte, men avgift tas ut. För att få tömt behöver fastighetsinnehavaren beställa en extra tömning med rätt avfallsslag eller plocka bort det otillåtna avfallet. Om behållaren är en underjordsbehållare för matavfall och det är en mindre felsortering töms behållaren trots felsortering och ingen beställning krävs.

Felsorterat avfall i matavfallsbehållare

I samband med tredje påpekandet om felsortering i matavfallsbehållare debiteras en avgift för felsortering. För underjordsbehållare med felsortering debiteras en felsorteringsavgift vid varje tillfälle.

Matavfall

Rutin

Enhet

Avgift (kr/enhet)

 

 

 

Utan moms

Med moms

Kärl och säck – villor och radhus

Efter 3 tillfällen, töms ej

Hämtställe

348

435

Kärl och säck – flerbostadshus

Efter 3 tillfällen, töms ej

Hämtställe

524

655

Underjordsbehållare – mindre felsortering

Varje tillfälle, töms

Behållare

64

80

Underjordsbehållare – större felsortering

Varje tillfälle, töms ej

Behållare

524

655

Mobil sopsug

Efter 3 tillfällen, töms ej

Tank

524

655

Container

Efter 3 tillfällen, töms ej

Behållare

3 489

4361

Matavfall i tank

Efter 3 tillfällen, töms ej

m3 tankvolym

524

655


Grovavfall och annat utsorterat avfall

Som fastighetsägare är du också skyldig att tillhandahålla utrymmen för grovavfall, eller regelbundet ställa upp en container där de boende kan slänga sina grovsopor. Hämtning av grovavfall är en separat tjänst.

De boende uppskattar om de även kan lämna annat utsorterat avfall i anslutning till fastigheten. Elavfall kan samlas i en elektronikhäck i grovsoprummet, tidningar, glas och förpackningar kan ha egna kärl i det vanliga soprummet. På så sätt kan mängden restavfall minskas betydligt och avgiften för avfallshanteringen hållas nere. Hör med kretslopp och vattens kundservice om vilka alternativ som finns och vad som kan passa just din fastighet.

Hyra container

Här kan du läsa vad det kostar att hyra container