Avfallstaxa för flerbostadshus och verksamheter

Här hittar du som äger eller förvaltar flerbostadshus, eller som driver verksamhet, din avfallstaxa. Du betalar efter hur mycket avfallet som dina hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare slänger väger. Avgifterna gäller för år 2021. Avgifterna för 2020 finns i pdf:er.

Förslag till taxor för 2022 har gått till kommunfullmäktige

28 september 2021

Kretslopp och vattennämnden har lämnat ett förslag till vatten-, avlopps- och avfallstaxa för 2022. Kommunfullmäktige beslutar om det ska godkännas i november. Den nya taxan påverkas bland annat av att kommunen tar över ansvaret för returpapper, höjd skatt på att bränna avfall och stora investeringar inom vatten och avlopp.

Så kan taxan för avfall, vatten och avlopp bli 2022

Viktdebitering gäller i hela Göteborg förutom för Södra skärgården. Viktdebitering innebär att vi väger avfallet när vi hämtar det och att du betalar en viktavgift som beror på hur mycket de boendes sopor väger. Avgiften som vi tar ut för att hämta ditt avfall beror på hur stora avfallsbehållarna är, hur ofta du vill få avfallet hämtat och om de boende sorterar ut matavfallet eller ej. Utöver det kan det tillkomma en avgift för att renhållaren behöver dra dina kärl en bit fram till sopbilen.

Frågor och svar om viktbaserad avfallstaxa

Du kan enkelt sänka dina kostnader genom att sortera, beställa glesare hämtning och ställa dina kärl så att renhållaren inte behöver dra dem så långt fram till sopbilen. Du kan ändra ditt abonnemang två gånger om året utan att det kostar något. Gör du fler ändringar tar Kretslopp och vatten ut en administrationsavgift på 123 kr exklusive moms (154 kr inklusive moms).

Här får du fler tips om hur du kan förebygga avfall:
Förebygg avfall i flerbostadshus

Här hittar du den kompletta avfallstaxan för 2021:

Avfallstaxa 2021 komplett

Här hittar du den kompletta avfallstaxan för 2020:

Avfallstaxa 2020 komplett

Viktavgift

Viktavgift per kg
Restavfall utan moms Restavfall  med moms Blandat avfall  utan moms Blandat avfall  med moms   Matavfall
1,75 kr 2,19 kr 1,75 kr ​2,19 kr Ingen avgift

Om det inte går att väga avfallet på grund av fel på vågen i sopbilen kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 10 vägningarna.

Kärl- och säckhämtning i flerbostadshus och hos verksamheter med hushållsliknande avfall

Årsavgift i kronor per kärl. Viktavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. Avgift för försvårad hämtning, exempelvis dragväg kan tillkomma. För matavfallskärl med säckar (140 liter med säck) ingår en säck per kärl och tömning. Restauranger kan ha max 370 liters kärl för blandat avfall och verksamheter max 140 liter för matavfall. För verksamheter ingår tvättning av matavfallskärl två gånger per år.

Helårshämtning


Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

140 liter

var 14:e dag

-

-

893

1 116 

1 253  

1 566  

 

1 gång/vecka

799

999

1 306

1 633 

1 843  

2 304

140 liter med säck *

1 gång/vecka

906

1 133

-

-

-

-

190 liter

var 14:e dag

-

-

938

1 173 

1 318  

1 648  

 

1 gång/vecka

1 014

1268

1 343

1 679 

1 896  

2 370

240 liter

1 gång/vecka

1 263

1 579

-

 -

-

-

300 liter *

var 14:e dag

-

-

1 239

1 549

1 797  

2 246  

370 liter

1 gång/vecka

-

-

2 213

2 766

3 209  

4 011

400 liter *

var 14:e dag

-

-

1 386

1 733  

1 999  

2 499  

 

1 gång/vecka

-

-

2 474

3 093

3 570  

4 463

600 liter *

var 14:e dag

-

-

2 134

2 668  

3 078  

3 848  

660 liter

1 gång/vecka

-

-

3 810

4 763

5 497  

6 871

800 liter *

var 14:e dag

-

-

-

-

4 325  

5 406  

 

1 gång/vecka

-

-

5 376

6 720

7 722  

9 653

* Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst eller kärlstorlek.

 

Sommarhämtning 1 maj–30 september

Årsavgift (kr/behållare)

 

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

140 liter

Var 14:e dag

-

-

461  

576  

649  

811  

 

1 gång/vecka

351

439

709  

886  

998  

1 248  

190 liter

var 14:e dag

-

-

484  

605  

684  

855  

 

1 gång/vecka

-

-

745  

931  

1 052  

1 315  

240 liter

1 gång/vecka

542

678  

-

-

-

-

300 liter*

Var 14:e dag

-

-

-

 

1 059  

1 324  

370 liter

1 gång/veckan

-

-

1 320

1 650  

1 891  

2 364  

400 liter*

Var 14:e dag

-

-

-

 

1 211  

1 514  

 

1 gång/vecka

-

-

1 380

1 725  

2 164  

2 705  

600 liter*

Var 14:e dag

-

-

 

 

1 730  

2163

660 liter

1 gång/vecka

-

-

2 164

2 705  

3 089  

3 861  

800 liter*

1 gång/vecka

-

-

-

-

4 367  

5 459  

* Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst eller kärlstorlek

 

*Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst.

Sommarhämtning 1 maj - 30 september

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Exkl. moms

Inkl. moms

Exkl. moms

Inkl. moms

Exkl. moms

Inkl. moms

140 liter

Var 14:e dag

309

386

394

493

555

694

 "

1 gång/vecka

-

-

605

756

852

1 065

190 liter

var 14:e dag

-

-

414

518

585

731

 "

1 gång/vecka

-

-

636

795

899

1 124

240 liter

1 gång/vecka

507

634

-

 -

-

-

300 liter*

Var 14:e dag

-

-

-

 

990

1 238

370 liter

1 gång/veckan

-

-

1 234

1 543

1 767

2 209

400 liter*

Var 14:e dag

-

-

-

 

1 132

1 415

 "

1 gång/vecka

-

-

1 415

1 769

2 022

2 528

600* och 660 liter

Var 14:e dag

-

-

1 132

1 415

1 617

2 025

600* och 660 liter

1 gång/vecka

-

-

2 022

2 528

2 887

3 609

800 liter*

1 gång/vecka

-

-

-

-

4 081

5 101

*Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst eller kärlstorlek

 

Komprimerade kärl för verksamheter med hushållsliknande avfall*

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare Hämtning

Restavfall

Blandat avfall

   

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

400 liter normalkomprimerade* 1 gång/vecka

4 264

5 330

6 089

7 611

*Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst.

Hämtning från underjordsbehållare, exempelvis molok

Viktavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. Innersäck ingår och sätts i för de behållartyper som är avsedda för detta. I avgiften ingår tvättning av matavfallsbehållare en gång per år.

 

 

Årsavgift (kr/behållare)

 

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Exkl. moms

Inkl. moms

Exkl. moms

Inkl. moms

Exkl. moms

Inkl. moms

Per m3 behållarvolym*

Var 14:e dag

1 958

2 448

2 602

3 253

3 383

4 229

1 gång/vecka

3 915

4 894

5 204

6 505

6 765

8 456

* Minst 1 m3, avrundat upp till närmaste halvkubik. Om matavfallet är felsorterat och innehåller annat avfall än bara matavfall klassas det om till blandat avfall. Avfallet vägs och viktavgift tillkommer.


Hämtning med mobil sopsug

Viktavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. För blandat avfall och restavfall tillkommer även en dockningsavgift. Dockningsavgiften tas ut per dockningsställe. För matavfallet tas ingen viktavgift eller dockningsavgift ut.

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

0,2 m3

1 gång/vecka

     978 

1 223  

 

 

 

 

0,3 m3

1 gång/vecka

1 226 

1 533  

 

 

 

 

Per m3 tankvolym*

Var 14:e dag

 

 

 

1 780 

2 225

2 542 

3 178  

1 gång/vecka

1 590 

1 988 

3 562 

4 453

5 085 

6 356  

* Min 1 m3, avrundat upp till närmaste halvkubik. Om matavfallet är felsorterat och innehåller annat avfall än bara matavfall klassas det om till blandat avfall. Avfallet vägs och viktavgift tillkommer.

*Även omklassat matavfall. Om matavfallet är felsorterat och innehåller annat avfall än bara matavfall klassas det om till blandat avfall. Avfallet vägs och viktavgift tillkommer. Minsta volym: 1 kubikmeter.

Dockningsavgift för mobil sopsug

Dockningsavgift för mobil sopsug

 Hämtning

Årsavgift utan moms

Årsavgift med moms

Var 14:e dag

  4 366   

5 458  

1 gång/vecka

  8 730   

10 913  

Tilläggstjänster för mobil sopsug och underjordsbehållare

Tilläggstjänst för mobil sopsug

Vid behov av extra sugning med tömning, till exempel i samband med underhållsarbete, tar vi ut en avgift för framkörning och assistanstid. Arbetet utförs vid en överenskommen tidpunkt.

Tilläggstjänster för mobil sopsug

  Hämtning

  Enhet

Avgift kr/enhet utan moms

Avgift kr/enhet med moms

Assistanstid mobil sopsug

15 min

     315   

394  

Framkörning mobil sopsug

Tillfälle

     654   

818  

Tvätt av underjordsbehållare

Tillfälle

      2 811   

3 514  

Avfallstaxa 2021 flerbostadshus och verksamheter, viktdebitering

Avfallstaxa flerbostadshus vikt 2020

Avfallstaxa verksamhet vikt 2020

Hämtning av avfall i Södra Skärgården

Kärl- och säckhämtning i flerbostadshus och hos verksamheter med hushållsliknande avfall 

I årsavgiften ingår behandlingsavgift. Avgift för försvårad hämtning, exempelvis dragväg, kan tillkomma. För verksamheter med matavfall ingår majssäckar samt tvättning av matavfallskärlen två gånger per år. Antalet majssäckar som ingår i abonnemanget beräknas på en säck per kärl och tömning. Isättning av säck ingår inte. Restauranger kan ha max 370 liters kärl för blandat avfall och verksamheter max 190 liter för matavfall.

Helårshämtning

3.2 Kärl- och säckhämtning i flerbostadshus och hos verksamheter

I årsavgiften ingår behandlingsavgift. Avgift för försvårad hämtning, exempelvis dragväg, kan tillkomma, se avsnitt 7. För matavfallskärl med säckar (140 liter med säck) ingår en säck per kärl och tömning. Restauranger kan ha max 370-liters kärl för blandat avfall och verksamheter max 140 liter för matavfall. För verksamheter ingår tvättning två gånger per år.

Helårshämtning

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

120 liter kärl

1 gång/vecka

786

983  

-

-

-

-

140 liter kärl

var 14:e dag

-

-

1 184  

1 480  

1 616  

2 020  

 

1 gång/vecka

799

999  

1 950  

2 438  

2 657  

3 321  

140 liter

med säck

1 gång/vecka

906

1 133  

-

-

-

-

190 liter kärl

var 14:e dag

-

-

1 345  

1 681  

1 836  

2 295  

 

1 gång/vecka

1 014

1 268  

2 226  

2 783  

3 033  

3 791  

240 liter kärl

1 gång/vecka

1 263

1 579  

-

-

-

-

370 liter kärl

var 14:e dag

-

-

2 119  

2 649  

2 882  

3 603  

 

1 gång/vecka

-

-

4 009  

5 011  

5 435  

6 794  

660 liter kärl

var 14:e dag

-

-

3 701  

4 626  

5 042  

6 303  

 

1 gång/vecka

-

-

7 004  

8 755  

9 508  

11 885  

* Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst.

Sommarhämtning 1 maj - 30 september

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

140 liter kärl

var 14:e dag

 

-

658  

823  

903  

1 129  

 

1 gång/vecka

351

439  

1 081  

1 351  

1 485  

1 856  

190 liter kärl

var 14:e dag

-

-

738  

923  

1 015  

1 269  

 

1 gång/vecka

-

-

1 232  

1 540  

1 687  

2 109  

240 liter kärl

1 gång/vecka

542

678  

 

 

 

 

370 liter kärl

var 14:e dag

-

-

 

 

1 639  

2 049  

 

1 gång/vecka

-

-

2 225  

2 781  

3 123  

3 904  

660 liter kärl

1 gång/vecka

-

-

3 766  

4 708  

5 293  

6 616  

Avfallstaxa 2021 Flerbostadshus och verksamheter, volymdebitering

Avfallstaxa flerbostadshus volym 2020

Avfallstaxa verksamhet volym 2020

Avgift för försvårad hämtning

Dragväg är den väg som hämtningspersonalen drar eller skjuter kärlet manuellt, och räknas som enkel gångväg från behållarens uppställningsplats vid hämtningstillfället fram till närmaste ställe där hämtningsfordonet - sopbilen - kan och tillåts stanna. Vid nybyggnation och förändring av hämtningsställe tillåts en maximal dragväg på 25 meter.

Avgift för dragväg

Avgift (kr/meter/tillfälle/behållare)

  Utan moms

Med moms

0,79

0,99

Avgift för trappor och hiss

Hämtningsförhållande

Avgift (kr/trappsteg/tillfälle/behållare)

 

Utan moms

Med moms

Trappsteg*

2,17

2,71
  Årsavgift (kr/behållare/år)
Hiss*

789

998
*Inga nya abonnemang tecknas där trappor behövs för att transportera kärlet eller säcken.

Avgift för felsorterat avfall

Renhållningspersonalen kontrollerar kvaliteten på det på det aktuella avfallet i samband med varje tömning. Om behållaren innehåller otillåtet avfall töms den inte, men avgift tas ut. För att få tömt behöver fastighetsinnehavaren beställa en extra tömning med rätt avfallsslag eller plocka bort det otillåtna avfallet.

Felsorterat avfall i matavfallsbehållare

I samband med tredje påpekandet om felsortering i matavfallsbehållare debiteras en avgift för felsortering.

Matavfall

Enhet

Avgift (kr/enhet)

 

 

Utan moms

Med moms

Kärl och säck – flerbostadshus

Hämtställe

490

613  

Underjordsbehållare

Behållare

490

613  

Mobil sopsug

Tank

490

613  

Container

Behållare

3 261

4 076  

Matavfall i tank

m3 tankvolym

490

613  

Grovavfall och annat utsorterat avfall

Som fastighetsägare är du också skyldig att tillhandahålla utrymmen för grovavfall, eller regelbundet ställa upp en container där de boende kan slänga sina grovsopor. Hämtning av grovavfall är en separat tjänst.

De boende uppskattar om de även kan lämna annat utsorterat avfall i anslutning till fastigheten. Elavfall kan samlas i en elektronikhäck i grovsoprummet, tidningar, glas och förpackningar kan ha egna kärl i det vanliga soprummet. På så sätt kan mängden restavfall minskas betydligt och avgiften för avfallshanteringen hållas nere. Hör med kretslopp och vattens kundservice om vilka alternativ som finns och vad som kan passa just din fastighet.

Hyra container

Här kan du läsa vad det kostar att hyra container