Olika typer av avfallsabonnemang

Det är dyrare att slänga matavfall tillsammans med restavfall i den vanliga soppåsen. Sortera istället ut matavfallet så hämtar vi det separat. Av matavfallet gör vi biogas som används som drivmedel. Kontakta alltid Kretslopp och vattens kundservice om du vill ha eller ändra ett abonnemang.

Vi hämtar din verksamhets matavfall

Det utsorterade matavfallet måste förpackas i särskilda bruna papperspåsar som du sedan lägger i kärlet du får av vår entreprenör. Påsarna får du kostnadsfritt av oss, de finns i storlekarna 7, 22, och 45 liter. Lägg aldrig matavfallspåsen i en plastpåse. Matavfallet hamnar efter biogastillverkning som biogödsel på åkermark och därför måste vi förhindra att plastrester följer med matavfallet ut på åkrar och i naturen.

Även komposterbara plastpåsar eller bioplastpåsar tar lång tid att brytas ner. Därför ersätter vi dem med papperspåsar som är helt nedbrytbara och dessutom tillverkas av en förnyelsebar råvara.

Matavfallet hämtas av entreprenören och rötas sedan till att bli biogas och biogödsel. Restavfallet går till förbränning och blir till el och fjärrvärme. Om ditt företag eller verksamhet är bra på att sortera ut allt som går att återvinna eller återanvända blir mängden restavfall mindre och det blir billigare för dig.

Här kan du själv trycka ut dokument om vad vi kan erbjuda din verksamhet:

Matavfall - tjänsteblad för verksamheter

Matavfall - utrustning för verksamheter

Dyrare med matavfall i den vanliga soppåsen

Slänger du matavfallet tillsammans med restavfallet går allt går till förbränning. Tjänsten kallas Blandat avfall och är det minst miljövänliga alternativet och därför också det dyraste.

Uppehåll i sophämtningen

För att göra uppehåll i sophämtningen ska din verksamhet vara stängd i minst 8 veckor. Ring Kretslopp och vattens kundservice, 031-368 27 00, eller mejla kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se. Du måste ansöka om uppehåll minst 3 arbetsdagar innan du vill att uppehållet ska börja gälla och efter en tömning så att kärlet är tomt när uppehållet startar.

Så här betalar du för avfallshämtning

Du betalar din avfallshämtning tillsammans med vatten- och avloppsavgift på samma faktura. Vi skickar fakturan – vår räkning till dig – i efterskott, en gång per kvartal, om du inte aktivt väljer att få den månadsvis.

Kontakta vår kundservice för alla abonnemangsfrågor

Kretslopp och vattens kundservice och kundsamordnare kan tillsammans med dig sätta samman ett abonnemang som passar dig och din verksamhet. Behöver du göra ändringar, beställa eller klaga på att ditt avfall inte har hämtats, ska du också kontakta Kretslopp och vattens kundservice.