Informationsmaterial om avfall och återvinning

Här kan du ladda ner och beställa blanketter, trycksaker och annat informationsmaterial från Kretslopp och vatten, utan kostnad.

Ladda ner som PDF

Öppna pdf:erna för FA-bilen och fyll i när bilen ska komma till ditt grannskap. Eller tryck ut och fyll i dem för hand. Sätt upp i trappuppgången så dina hyresgäster får veta.

FA-bilen trappanslag A4

Här hittar du tidtabellen för Farligt avfall-bilen

Du kan också trycka ut anslag att sätta upp i trappuppgångar om att du beställt container för grovavfall och för elavfall eller annan information.

Trappanslag för grovavfall

Trappanslag för körkort på ÅVC

Trappanslag "Nu samlar vi in elavfall"

Anslag att sätta upp i soprummet

Anslag - matavfall

Anslag - matavfall symbol

Anslag - food waste ENG

Anslag - färgade glasförpackningar

Anslag - färgade glasförpackningar symbol

Anslag - ofärgade glasförpackningar

Anslag - ofärgade glasförpackningar symbol

Anslag - metallförpackningar

Anslag - metallförpackningar symbol

Anslag - pappersförpackningar

Anslag - pappersförpackningar symbol

Anslag - plastförpackningar

Anslag - plastförpackningar symbol

Anslag - tidningar

Anslag - tidningar symbol

Anslag - restavfall

Anslag - restavfall symbol

Anslag - residual waste ENG

Anslag - grovavfall

Anslag - grovavfall symbol

Anslag - papper

Anslag - papper symbol

Anslag - wellpapp

Anslag - wellpapp symbol

Annan information

Snälla släng mig rätt - folder om att sortera rätt i markbehållare

Snälla släng mig rätt - folder om att sortera rätt i kärl

Dekal JA/NEJ matavfallspåse

Matavfallsaffischer på fyra språk

Matavfallsfolder på fyra språk

I det här huset sorterar vi vårt matavfall

Skrota skräpet - för företag och offenliga verksamheter

Gör rum för miljön – bygg för bra avfallshantering

Bytesrum för de boende – Ge de boende möjlighet att byta saker i fastigheten

Sorteringsguide – Snabba sopguiden för tryck på tryckeri

Snabba sopguiden för hemmatryck – en lathund att hänga på kylskåpsdörren

Dagvatten, så här gör vi! Handbok för kommunal planering och förvaltning

Du kan beställa våra foldrar och broschyrer direkt via info@kretsloppochvatten.goteborg.se.

Här kan du hitta gamla nummer av Kretslopp och vattens kundtidning Kretslopp. Sista numret kom våren 2018, och vi ger inte längre ut tidningen.

Här är våra blanketter

Blankett för ändrad avfallstjänst Södra skärgården

Blankett för ändrad avfallstjänst

Blankett för ägarbyte

Blankett för vilande abonnemeng

Blankett för glesare tömning av slam

Blankett för överenskommelse av utsortering av matavfall

Blankett för tillstånd för enskild avloppsanläggning

Blankett för medgivande för autogiro

Fullmakt för ÅVC-kort för verksamheter och företag

Fullmakt för att hämta ÅVC-kort för privatpersoner