Informationsmaterial om avfall och återvinning

Här kan du ladda ner och beställa blanketter, trycksaker och annat informationsmaterial från Kretslopp och vatten, utan kostnad.

Ladda ner som PDF

Öppna pdf:erna för FA-bilen och fyll i när bilen ska komma till ditt grannskap. Eller tryck ut och fyll i dem för hand. Sätt upp i trappuppgången så dina hyresgäster får veta.

FA-bilen trappanslag A4

Här hittar du tidtabellen för Farligt avfall-bilen

Du kan också trycka ut anslag att sätta upp i trappuppgångar om att du beställt container för grovavfall och för elavfall

Trappanslag container för grovavfall (NÅS)

Trappanslag container för grovavfall (Renova)

Trappanslag för grovavfall

Trappanslag "Nu samlar vi in elavfall"

Vykort container för grovavfall (NÅS)

Vykort container för grovavfall (Renova)

Anslag hushåll - matavfallet blir biogas - Instruktion att lämna till de boende och sätta upp i soprummet.

Anslag att sätta upp i soprummet

Anslag matavfall

Anslag - Färgade glasförpackningar

Anslag - ofärgade glasförpackningar

Anslag - metallförpackningar

Anslag - pappersförpackningar

Anslag - plastförpackningar

Anslag - tidningar och trycksaker

Anslag - wellpapp

Anslag - restavfall

Anslag - grovavfall

Anslag - elavfall

Annan information

Skrota skräpet - för företag och offenliga verksamheter

Anslag kontorspapper - för kontorspapper på företag och i verksamheter

Förebygg avfall i flerbostadshus

Gör rum för miljön – bygg för bra avfallshantering

Bytesrum för de boende – Ge de boende möjlighet att byta saker i fastigheten

Inget farligt avfall i soporna! Infoblad

Fem steg för bra sortering av matavfall

Sorteringsguide – Snabba sopguiden för professionellt tryck

Snabba sopguiden för hemmatryck – en lathund att hänga på kylskåpsdörren

Sorteringsguide för återvinningscentralen - för företagare och verksamheter

Bra avfallshantering för verksamheter - med kretsloppstänkande

Dagvatten, så här gör vi! Handbok för kommunal planering och förvaltning

Du kan beställa våra foldrar och broschyrer direkt via info@kretsloppochvatten.goteborg.se.

Här kan du hitta gamla nummer av Kretslopp och vattens kundtidning Kretslopp. Sista numret kom våren 2018, och vi ger inte längre ut tidningen.

Här är våra blanketter

Blankett för ändrad avfallstjänst Södra skärgården

Blankett för ändrad avfallstjänst

Blankett för ägarbyte

Blankett för vilande abonnemeng

Blankett för glesare tömning av slam

Blankett för överenskommelse av utsortering av matavfall

Blankett för tillstånd för enskild avloppsanläggning

Blankett för medgivande för autogiro

Fullmakt för ÅVC-kort för verksamheter och företag

Fullmakt för att hämta ÅVC-kort för privatpersoner