Beställ hämtning av hushållsavfall

Har du som är företagare eller driver en offentlig verksamhet inte kommit överens om annat med din hyresvärd ska du vända dig till Kretslopp och vattens kundservice för att skaffa dig ett avfallsabonnemang för din verksamhets hushållsavfall.

Information och regler

Hushållsavfall är sådant avfall som uppkommer när människor uppehåller sig i en lokal eller anläggning. Det kan vara i boenden, som sjukhus och hotell, eller på arbetsplatser, som kontor, butiker och industrier, eller på restauranger, daghem, skolor och mässor. Hushållsavfall är även slam och städavfall från fastighetsskötsel, liksom avfall från omklädningsrum och duschrum. Du bör sortera hushållsavfall i fraktionerna (avfallsdelarna) matavfall och restavfall, efter att det som går att återvinna har sorterats ut. 

Allt hushållsavfall ska hämtas och behandlas av särskilda entreprenörer – företag som kommunen har avtal med. 

Priser för hushållsavfall

Olika typer av avfallsabonnemang

Så här gör du

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice.

Bra avfallshantering i pdf-broschyr:

Bra avfallshantering i verksamheter – med inbyggt kretsloppstänkande