Beställ hämtning av hushållsavfall

Har du som är företagare eller driver en offentlig verksamhet inte kommit överens om annat med din hyresvärd ska du vända dig till Kretslopp och vattens kundservice för att skaffa dig ett avfallsabonnemang för din verksamhets hushållsavfall.

Information och regler

Hushållsavfall är sådant avfall som uppkommer när människor uppehåller sig i en lokal eller anläggning. Det kan vara i boenden, som sjukhus och hotell, eller på arbetsplatser, som kontor, butiker och industrier, eller på restauranger, daghem, skolor och mässor. Hushållsavfall är även slam och städavfall från fastighetsskötsel, liksom avfall från omklädningsrum och duschrum. Du bör sortera hushållsavfall i fraktionerna (avfallsdelarna) matavfall och restavfall, efter att det som går att återvinna har sorterats ut. 

Allt hushållsavfall ska hämtas och behandlas av särskilda entreprenörer – företag som kommunen har avtal med. 

Priser för hushållsavfall

Olika typer av avfallsabonnemang

Beställ hämtning av tidningar

Om du vill att dina hyresgäster ska sortera ut tidningar och trycksaker kan du anlita ett valfritt företag för att transportera bort detta. Företaget måste dock vara auktoriserade och på så sätt ha tillstånd från kommunen att samla in tidningar.

Dessa entreprenörer samlar in returpapper och är auktoriserade av Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad:

PreZero — gå till PreZeros hemsida eller kontakta PreZero på 031-67 94 40 eller gbg.se@prezero.com

Ragn-Sells — gå till Ragn-Sells hemsida eller kontakta Ragn-Sells på 0771-88 88 88 eller kundservice@ragnsells.com

Remondis — kontaktuppgifter till Remondis

Renova Miljö — kontaktuppgifter till Renova Miljö

Stena Recycling — gå till Stena Recyclings hemsida eller kontakta Stena Recycling på 010-445 86 00 eller goteborg@stenarecycling.se

REMONDIS SWEDEN AB tidigare Veolia Recycling — kontaktuppgifter till Veolia

Så här gör du

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice.

Bra avfallshantering i pdf-broschyr:

Bra avfallshantering i verksamheter – med inbyggt kretsloppstänkande