Abonnemang och avgifter för hämtning av hushållsavfall

Ditt företag eller verksamhet tecknar abonnemang för hushållsavfall på Kretslopp och vattens kundservice. Det finns olika system eller tjänster för avfallshantering och flera olika typer av kärl. De hjälper dig även med att anmäla ägarbyte och skaffa ÅVC-kort för ditt företag för besök på återvinningscentralerna.

Det är dyrare att slänga matavfall tillsammans med restavfall i den vanliga soppåsen. Sortera istället ut matavfallet så hämtar vi det separat. Av matavfallet gör vi biogas som används som drivmedel. Kontakta alltid Kretslopp och vattens kundservice om du vill ha eller ändra ett abonnemang.

Har du som är företagare eller driver en offentlig verksamhet inte kommit överens om annat med din hyresvärd ska du vända dig till Kretslopp och vattens kundservice för att skaffa dig ett avfallsabonnemang för din verksamhets hushållsavfall.

Här hittar du som äger eller förvaltar flerbostadshus, eller som driver verksamhet, din avfallstaxa. Du betalar efter hur mycket avfallet som dina hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare slänger väger. Avgifterna gäller för år 2020.

Har du avfalls- och vattenabonnemang hos Kretslopp och vatten och ska sälja eller överlåta din verksamhet? Här anmäler du de ändrade uppgifterna.

Här kan du ladda ner och beställa blanketter, trycksaker och annat informationsmaterial från Kretslopp och vatten, utan kostnad.