Abonnemang och avgifter för hämtning av hushållsavfall

Ditt företag eller verksamhet tecknar abonnemang för hushållsavfall på Kretslopp och vattens kundservice. Det finns olika system eller tjänster för avfallshantering och flera olika typer av kärl. De hjälper dig även med att anmäla ägarbyte och skaffa ÅVC-kort för ditt företag för besök på återvinningscentralerna.

Olika typer av avfallsabonnemang

Det är dyrare att slänga matavfall tillsammans med restavfall i den vanliga soppåsen. Sortera istället ut matavfallet så hämtar vi det separat. Av matavfallet gör vi biogas som används som drivmedel. Kontakta alltid Kretslopp och vattens kundservice om du vill ha eller ändra ett abonnemang.

Beställ hämtning av hushållsavfall

Har du som är företagare eller driver en offentlig verksamhet inte kommit överens om annat med din hyresvärd ska du vända dig till Kretslopp och vattens kundservice för att skaffa dig ett avfallsabonnemang för din verksamhets kommunala avfall - tidigare kallat hushållsavfall.

Avfallstaxa för flerbostadshus och verksamheter

Här hittar du som äger eller förvaltar flerbostadshus, eller som driver verksamhet, din avfallstaxa. Du betalar efter hur mycket avfallet som dina hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare slänger väger. Avgifterna gäller för år 2023. Den kompletta taxan för 2023 finns också i pdf, och vi lägger snart in de separerade taxorna på sidan.

Anmäl ägarbyte

Här kan du anmäla ägarbyte för dina avfalls-, vatten- och avloppsabonnemang om du ska sälja eller överlåta ditt hus, flerfamiljshus, företag eller verksamhet. Om du ska flytta in i ett nybyggt hus hjälper vår kundservice dig att starta nya abonnemang.

Informationsmaterial

Här kan du ladda ner och beställa blanketter, trycksaker och annat informationsmaterial från Kretslopp och vatten, utan kostnad.