Avfall och återvinning

Det kan uppstå mycket avfall i ett företag eller en verksamhet, vare sig den är privat eller offentlig. Genom att du sorterar din verksamhets avfall kan det mesta återanvändas eller återvinnas. Här får du mer information om hur du förvarar, sorterar och transporterar olika slags avfall.