Uteservering

Vi vill att din uteservering ska bidra till en attraktiv gatumiljö. Här kan du hitta information om tillstånd, regler och när bygglov behövs.

Byggnadsnämnden har beslutat att ge dig som är verksam inom café- och restaurangbranschen möjlighet att ansöka om uteserveringar för vintersäsongen 2020/2021. Anledningen är att minska smittspridningen och erbjuda dig större möjligheter att fortsätta bedriva din verksamhet under pandemin.

Det finns mycket att ta hänsyn till när du vill ha en uteservering. Här kan läsa mer om bland annat regler kring mått, utformning, tillgänglighet och när du behöver söka bygglov.

Uteserveringar är ett trevligt inslag i stadsbilden men ställer krav på dig som är café- eller restaurangägare. Du måste både planera för framkomligheten och att utformningen smälter in i stadsbilden.