Uteserveringar vintern 2020/2021

Byggnadsnämnden har beslutat att ge dig som är verksam inom café- och restaurangbranschen möjlighet att ansöka om uteserveringar för vintersäsongen 2020/2021. Anledningen är att minska smittspridningen och erbjuda dig större möjligheter att fortsätta bedriva din verksamhet under pandemin.

Kravet på konstruktionen på uteserveringar under vintertid

21 oktober 2020

Kravet på konstruktionen på uteserveringar under vintertid

Enligt de konstruktionsregler som finns måste det redovisas att snölaster uppfyller kraven eftersom det finns en risk för att taket rasar in om det hamnar mycket snö på taket. Det är förstås för att säkerställa att ingen person skadar sig. Det är därför det finns med som ett krav nu när uteserveringarna får lov att användas under vintern.

 • Beroende på vilken typ av tak det är blir det olika lösningar som krävs.
 • Ett fast tak måste förstärkas tillräckligt, en konstruktör kan bedöma det.
 • Ett markistak som går att rulla in har vi beslutat att vi i år kan godta att taket rullas in när det finns risk för ras och att uteserveringen då inte får användas.
 • För att kunna avgöra vad som ska gälla för de olika serveringarna så ska en beskrivning av hur ni planerat att uppfylla kravet tillsammans med bygglovsansökan.
 • En konstruktionsritning eller teknisk beskrivning alternativt en förklaring om att ni tar ansvar för att markisen rullas in när det finns risk för ras.


Vad gäller för vinterserveringar 2020/2021

28 september 2020

Läs informationsbrevet i sin helhet som skickats till dig som verkar inom café och restaurang.

Informationsbrev om vinterserveringar 2020/21

Läs gärna artikeln om vinterserveringar i Vårt Göteborg.

Nu kan du söka bygglov för uteservering vintersäsongen 2020/2021

Du som vill behålla din uteservering under vintersäsongen, behöver tillstånd från Polismyndigheten, så kallad markupplåtelse, om uteserveringen står på Göteborgs Stads mark. Du måste även skicka in en ny ansökan om tidsbegränsat bygglov till stadsbyggnadskontoret och få den beviljad. Får du avslag behöver du ta ner din uteservering, då gäller bygglovet fram till 31 oktober 2020.

Tidsbegränsat bygglov kan sökas för helt, eller delvis inbyggda uteserveringar. En så kallad enkel uteservering, med bord och stolar direkt på marken, behöver inget bygglov, men kräver markupplåtelse om den står på stadens mark.

Så här ansöker du

Du kan ansöka om tidsbegränsat bygglov digitalt via e-tjänsten ansök om bygglov och andra ärenden eller via blankett som finns i anslutning till e-tjänsten. Mer information hittar du på goteborg.se under uteserveringar, regler och utformning samt under öppna uteservering.

Frågor och svar

 • Vad ska jag tänka på inför min ansökan om tidsbegränsade bygglov för vintersäsongen 2020/2021

  Motiveringen av det tidsbegränsade behovet måste vara tydlig, till exempel att uteserveringen gör det möjlighet att erbjuda rymligare lokaler med mindre trängsel under den pågående smittspridningen av covid-19.

 • Vad granskar stadsbyggnadskontoret i ett tidsbegränsat bygglov?

  Under vintern finns andra förutsättningar att ta hänsyn till på Göteborgs torg och trottoarer än under sommaren. Det kan behöva utföras gatu- och ledningsunderhåll på gatan där du har din verksamhet och ibland behöver vi röja bort snö för att skapa framkomlighet. Uteserveringar vintertid innebär även att vi behöver granska andra saker än vad som behövs sommartid. Några exempel är snölaster, snöras från huvudbyggnad och hur grannar upplever en uteservering under vintern. I övrigt görs det alltid en individuell bedömning, utifrån förutsättningarna på platsen.

 • Jag har ett tidsbegränsat säsongslov som gäller i 5 år. Betyder det att jag bara kan ha kvar uteserveringen över vintern 2020/2021?

  Nej, du måste söka att nytt tidsbegränsat bygglov för vintersäsongen. Det lov du har gäller för sommarsäsong.

 • Vi har börjat plocka ner vår uteservering. Betyder det att vi inte kan ha kvar uteserveringen över vintern?

  Ni kan absolut söka vinterservering, trots att ni börjat ta ner er uteservering. Det är kanske ändå inte riktigt samma uteservering ni kan bygga upp igen, eftersom förutsättningarna ser annorlunda ut på vintern än på sommaren.

 • Vilka handlingar ska jag skicka in?

  I vår checklista med exempelritningar för uteservering finner du vilka handlingar du behöver bifoga i din ansökan för bygglov.