Starta en sluten uteservering

En sluten uteservering har avskärmande väggar och döljer fasaden bakom uteserveringen, därför krävs omsorg om detaljerna för att den ska passa in i omgivningen. En sluten uteservering kräver bygglov och tillåts bara i undantagsfall.

En sluten uteservering är ofta svårare att anpassa till omgivningen, så att den upplevs som ett varsamt tillägg i känsliga miljöer. Även om väggarna är delvis öppningsbara och taket är delvis möjligt att fälla ut och in döljs fasaden bakom uteserveringen. Ju större och avskärmande den slutna uteserveringen är, desto viktigare blir bland annat material av god kvalité och omsorg om detaljer. 


Tänk på att:

 • Slutna uteserveringar tillåts bara i undantagsfall.
 • En sluten uteservering kräver bygglov. 
 • Dela gärna upp uteserveringen i en mindre, inbyggd del närmast fasaden och framför den en större, öppen del med lovfria åtgärder. Det är lättare att få bygglov för en sådan. 
 • 1. Innan du ansöker

  Vägen till en färdig uteservering går smidigare om du redan i förväg känner till vilka regler som gäller för dig. Det kan handla om krav på tillgänglighet, hur du får använda platsen eller vad som gäller för ljud som kan uppfattas som störande.

  Du bör därför läsa igenom informationen som finns här och på ett tidigt stadium kontakta de olika tillståndsgivarna, samt eventuellt ta hjälp av konsulter.

  Det handlar till exempel om att prata med stadsmiljöförvaltningen om kostnad för att få använda stadens mark, med tillståndsenheten om vilka handlingar som krävs för serveringstillstånd eller kanske ta hjälp av en konsult såsom arkitekt eller antikvarie innan du lämnar in din bygglovsansökan.

  Du kan inte få svar på allt innan du ansöker eftersom det först kan avgöras vid tillståndsprövningen, men du kan få hjälp med vilka tillstånd du behöver och hur du lämnar in ansökningar som är så kompletta som möjligt från början.

 • 2. Tillstånd du kan behöva

 • 3. Regler som gäller för dig

  Ta reda på vilka regler som gäller för din uteservering. Här finns de regler som är bra för dig att känna till.

  Framkomlighet

  Tillgänglighet

  Placering – allmän platsmark/kvartersmark

  Utformning

  Buller/ljud

 • 4. Invänta beslut och checka av att du har alla beslut

  Kontrollera att du har alla beslut - det kan ta längre tid än du tror. Du blir kontaktad om du behöver skicka in fler handlingar. Tillstånden du kan behöva är: 

  Tillstånd att använda offentlig plats

  Beslut om bygglov 

  Serveringstillstånd 

  Tillstånd för brandfarlig vara

 • 5. Dags att bygga

  När du har fått alla beslut är det dags att bygga.  

 • 6. Byggt klart? Dags för slutbesked.

  När uteserveringen är färdig ska du anmäla det till stadsbyggnadsförvaltningen. Därefter ska stadsbyggnadsförvaltningen godkänna det som är byggt och ge ett slutbesked. I startbeskedet, som ofta tas i samband med beslut om bygglov, står det vilka handlingar du behöver skicka in när du ansöker om slutbesked.

  Ansök här: Begäran om slutbesked

 • 7. Dags att möblera och välkomna gäster

  När du har fått alla beslut kan du äntligen möblera och välkomna gäster. 

  Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på när du möblerar din uteservering: Möbler och möblering

Filer och dokument