Starta en öppen uteservering

En öppen uteservering består av enkla konstruktioner som till exempel staket och parasoller. Främst ska marken användas som golv och den ska vara lätt att anpassa till platsen och snabbt kunna justeras. Kräver inte bygglov och får stå ute året om.

En öppen uteservering har väldigt enkel inramning och är lätt att anpassa till platsen och kan snabbt justeras eller monteras ner om det skulle behövas på grund av väderförhållande, gatu- och ledningsunderhåll med mera. Uteserveringen består av enkla konstruktioner såsom staket, mindre vindskydd, markiser och parasoller.

Stadens golv, det vill säga marken på platsen, ska i första hand användas som golv till den öppna uteserveringen.


Tänk på att:

 • Alla delar i en öppen uteservering ska vara bygglovfria.
 • En öppen uteservering kan tillåtas året om.

Öppna uteservering steg för steg

 • 1. Innan du ansöker

  Vägen till en färdig uteservering går smidigare om du redan i förväg känner till vilka regler som gäller för dig. Det kan handla om krav på tillgänglighet, hur du får använda platsen eller vad som gäller för ljud som kan uppfattas som störande. Du bör därför läsa igenom informationen som finns här och på ett tidigt stadium kontakta de olika tillståndsgivarna, samt eventuellt ta hjälp av konsulter.

  Det handlar till exempel om att prata med trafikkontoret om kostnad för att få använda stadens mark, med tillståndsenheten om vilka handlingar som krävs för serveringstillstånd eller kanske ta hjälp av en konsult såsom arkitekt eller antikvarie innan du lämnar in din bygglovsansökan. 

  Du kan inte få svar på allt innan du ansöker eftersom det först kan avgöras vid tillståndsprövningen, men du kan få hjälp med vilka tillstånd du behöver och hur du lämnar in ansökningar som är så kompletta som möjligt från början.

 • 2. Tillstånd du kan behöva

  Ta reda på vilka tillstånd du behöver och hur du ansöker. Här kan du läsa om de tillstånd som ofta behövs för att få ha en uteservering.

  Polistillstånd

  Stadens mark? Då behövs markupplåtelse

  Alkoholservering? Då behövs serveringstillstånd

  Terrassvärmare? Då kan det behövas tillstånd för brandfarlig vara


 • 3. Regler som gäller för dig

  Ta reda på vilka regler som gäller för din uteservering. Här finns de regler som är bra för dig att känna till.  

  Framkomlighet

  Tillgänglighet

  Placering – allmän platsmark/kvartersmark

  Utformning

  Buller/ljud

 • 4. Invänta beslut och checka av att du har alla beslut

  Kontrollera att du har alla beslut - det kan ta längre tid än du tror. Du blir kontaktad om du behöver skicka in fler handlingar. Tillstånden du kan behöva är: 

  Tillstånd att använda offentlig plats

  Beslut om bygglov 

  Serveringstillstånd 

  Tillstånd för brandfarlig vara

 • 5. Dags att möblera och välkomna gäster

  När du har fått alla beslut kan du äntligen möblera och välkomna gäster. 

  Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på när du möblerar din uteservering: Möbler och möblering

Filer och dokument