Starta en delvis sluten uteservering

En delvis sluten uteservering kan bestå av en eller flera avskärmande delar, tak eller uppbyggt golv som är högre än 0,6 meter. Kan kräva bygglov och tillåts endast under sommarsäsongen.

Ju mer, större och avskärmande byggnation du gör, desto mer påverkad blir omgivningen och desto viktigare blir utformningen, vad gäller detaljer och material. Även sannolikheten att uteserveringen kräver bygglov ökar med en större och mer avskärmande byggnation. Det är ofta helhetsintrycket som avgör om du behöver bygglov för en delvis sluten uteservering.

En delvis sluten uteservering har en eller flera av följande:

 • Fasta väggar eller räcken som är högre än 110 cm från marken och har mindre än 50 procent genomsiktlighet. Det gäller alla material, även för glas. Med genomsiktlighet menas luftspalten mellan materialet, till exempel utrymmet mellan två smidesstolpar i ett staket.
 • Höj- och sänkbara inramningar, som kan skjutas upp mer än 110 cm från marken.
 • Markiser eller utfällbara tak med stödben.
 • Markiser, fästa i en fristående ställning.
 • Flera sammanlänkade parasoller eller parasoller som fästes i fasaden eller annan konstruktion.
 • Tak
 • Uppbyggda golv som är högre än 0,6 meter från marken.

Tänk på att:

 • Det kan vara svårt att avgöra om uteserveringen kräver bygglov, eller inte. Ta gärna hjälp av stadsbyggnadskontorets kundservice
 • En delvis sluten uteservering tillåts bara under sommarsäsongen.
 • Dela gärna upp uteserveringen i en mindre, delvis inbyggd del närmast fasaden och framför den en större, öppen del med bygglovfria åtgärder. Det är lättare att få bygglov för en sådan.
 • 1. Innan du ansöker

  Vägen till en färdig uteservering går smidigare om du redan i förväg känner till vilka regler som gäller för dig. Det kan handla om krav på tillgänglighet, hur du får använda platsen eller vad som gäller för ljud som kan uppfattas som störande.

  Du bör därför läsa igenom informationen som finns här och på ett tidigt stadium kontakta de olika tillståndsgivarna, samt eventuellt ta hjälp av konsulter.

  Det handlar till exempel om att prata med trafikkontoret om kostnad för att få använda stadens mark, med tillståndsenheten om vilka handlingar som krävs för serveringstillstånd eller kanske ta hjälp av en konsult såsom arkitekt eller antikvarie innan du lämnar in din bygglovsansökan.

  Du kan inte få svar på allt innan du ansöker eftersom det först kan avgöras vid tillståndsprövningen, men du kan få hjälp med vilka tillstånd du behöver och hur du lämnar in ansökningar som är så kompletta som möjligt från början.

 • 2. Tillstånd du kan behöva

 • 3. Regler som gäller för dig

  Ta reda på vilka regler som gäller för din uteservering. Här finns de regler som är bra för dig att känna till.

  Framkomlighet

  Tillgänglighet

  Placering – allmän platsmark/kvartersmark

  Utformning

  Buller/ljud

 • 4. Invänta beslut och checka av att du har alla beslut

  Kontrollera att du har alla beslut - det kan ta längre tid än du tror. Du blir kontaktad om du behöver skicka in fler handlingar. Tillstånden du kan behöva är: 

  Tillstånd att använda offentlig plats

  Beslut om bygglov 

  Serveringstillstånd 

  Tillstånd för brandfarlig vara

 • 5. Dags att bygga

  När du har fått alla beslut är det dags att bygga.  

 • 6. Byggt klart? Om uteserveringen är bygglovspliktig är det dags för slutbesked

  När uteserveringen är färdig ska du anmäla det till stadsbyggnadskontoret. Därefter ska stadsbyggnadskontoret godkänna det som är byggt och ge ett slutbesked. I startbeskedet, som ofta tas i samband med beslut om bygglov, står det vilka handlingar du behöver skicka in när du ansöker om slutbesked.

  Ansök här: Begäran om slutbesked

 • 7. Dags att möblera och välkomna gäster

  När du har fått alla beslut kan du äntligen möblera och välkomna gäster. 

  Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på när du möblerar din uteservering: Möbler och möblering