Uteservering

Vi vill att din uteservering ska bidra till en attraktiv gatumiljö. Här kan du hitta information om tillstånd, regler och när bygglov behövs.

Uteservering, regler och utformning

Det finns mycket att ta hänsyn till när du vill ha en uteservering. Här kan läsa mer om bland annat regler kring mått, utformning, tillgänglighet och när du behöver söka bygglov.

Öppna uteservering

Uteserveringar är ett trevligt inslag i stadsbilden men ställer krav på dig som är café- eller restaurangägare. Du måste både planera för framkomligheten och att utformningen smälter in i stadsbilden.