Anmäl uppställning

Steg 1 av 1 Påbörjat

Anmälan

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.

Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad.

Anmäl uppställning

Anmäl uppställning av Välj en

Uppställning av kran

Denna anmälan gäller endast en (1) dag. Längre uppställningar kräver separat polisansökan.

Ange gatuadress där kranen kommer ställas upp.

Ange tidsintervall under dagen som kranen kommer stå uppställd. Till exempel 8-16.

Trafikordningsplan (TA-Plan) Välj en

Uppställning av container

Ange gatuadress där containern kommer ställas upp.

Kontaktuppgifter

Ange ett korrekt telefonnummer. Exempel format 031-123456, 0700-123456

Ange en korrekt e-postadress.