Uppställning av kran, lift och container

För att ställa upp liftar, kranbilar eller mobilkranar på mark som förvaltas av stadsmiljöförvaltningen behöver du söka ett generellt tillstånd hos polisen.

Generellt tillstånd för uppställning av lift/kranbil/mobilkran och container

Om du under en kortare period (1 dag) vill ställa upp liftar, kranbilar eller mobilkranar på mark som förvaltas av stadsmiljöförvaltningen söker du ett generellt tillstånd för Göteborgs kommun hos polisen.

Sök tillstånd för byggetablering via polisens e-tjänst

Tillståndet kan sökas av den som hyr ut liftar och/eller den som ofta använder dessa i sitt arbete.

Läs mer om att ansöka om polistillstånd här.

Anmäl till stadsmiljöförvaltningen att du har sökt tillstånd hos polisen

När du har fått ditt generella tillstånd av polisen måste du också anmäla till stadsmiljöförvaltningen varje gång du vill ställa upp en kran eller container.

Skicka din anmälan digitalt

Anmäl uppställning

Skicka din anmälan via blankett

Det finns även möjlighet för den som hyr ut containrar som placeras på mark som förvaltas av stadsmiljöförvaltningen att söka ett generellt tillstånd hos polisen. Det tillståndet gäller för uppställningar av containrar i upp till fem (5) arbetsdagar utan övrigt tillstånd från polisen. Längre uppställningar kräver ett separat tillstånd.

Anmälan containrar för företag med generellt tillstånd

Anmälan kranuppställning för företag med generellt tillstånd.


Upplåtelseavgift för att använda platsen

Om din ansökan blir godkänd får du betala upplåtelseavgiften för platsen. Du får hem en betalningsavi som du använder för att betala. Kostnaderna för att använda stadens mark är olika beroende på var marken ligger. Kommunfullmäktige beslutade 2020 om normer och avgifter för att använda offentlig plats.

Här kan du se avgifterna för att använda stadens mark.

Här kan du se zonindelningen för avgifterna:

Byggbelamring