Starta och driva mobil streetfood-verksamhet

Att utöva försäljning från en rullande restaurang eller ett mobilt kafé, är en god möjlighet att testa ett spännande koncept i mindre format eller utöka en befintlig verksamhet. Här kan du läsa om hur du gör för att starta en mobil streetfood-verksamhet, exempelvis foodtruck eller kafévagn.

Olika typer av mobil streetfood

Foodtruck och pop up-vagn

Till kategorin foodtrucks räknas fordon som har motor och hjul och en maxvikt på 3,5 ton.

Till kategorin pop up-vagn räknas fordon på hjul utan egen motor, som framförs likt en husvagn.

Göteborgs Stad ger tillstånd för 20 fordon inom gruppen foodtrucks och pop up-vagnar.

Cykelvagn och mopedvagn

Du kan få tillstånd för cykelvagn eller mopedvagn för försäljning av ett kaféliknande utbud. Göteborgs Stad ger tillstånd för max tio sådana vagnar.

Information och regler

Du behöver känna till och följa de regler som gäller för din verksamhet, till exempel om hur du hanterar livsmedel på ett säkert sätt.

Det här gäller för dig som ska driva en verksamhet inom mobil streetfood

Platser och öppettider

Platser och öppettider för mobil streetfood

Vad kostar det?

Du betalar avgifter för de tillstånd du behöver, samt för avfallshantering och livsmedelstillsyn. Räkna med en total kostnad på cirka 3 500 kronor per månad. Kostnaden varierar beroende på vilket typ av fordon du har och vilka tillstånd du behöver. 

 • Foodtruck och pop up-vagn: 3 000 kronor per månad från och med april till och med oktober (övrig tid avgiftsfri).
 • Cykel och mopedvagn: 1 500  kronor per månad från och med april till och med oktober (övrig tid avgiftsfri).

Så här gör du

 1. Lämna in en affärsplan

  Det första du behöver göra är att anmäla ditt intresse att starta en mobil streetfood-verksamhet. Det gör du genom att lämna in en affärsplan.

  Så bedöms din affärsplan

  I affärsplanen presenterar du ditt koncept. Den bedöms sedan utifrån följande kriterier: 

  • Koncept: hur unikt ditt koncept är.
  • Hållbarhet: används exempelvis återvinningsbara tallrikar, muggar och bestick.
  • Tid: när du kan ha verksamheten igång efter att du fått dina tillstånd.

  Här finns en mall för affärsplan

  Skicka in din affärsplan innan du går vidare

  Trafikkontoret samordnar tillstånden för mobil streetfood. Det är dit du skickar eller lämnar din affärsplan innan du går vidare och ansöker om polistillstånd och övriga tillstånd du behöver.

  Adress:
  Trafikkontoret
  Box 2403
  403 16 Göteborg

 2. Sök de tillstånd du behöver

  Innan du startar behöver du olika tillstånd, beroende på vilket typ av fordon du har. 

  Tillstånd beroende på typ av fordon
   

  Food truck

  Pop up-vagn Cykelkärra eller moped
  Polistillstånd: Ja Ja Ja
  Hyra av mark: Ja Ja Ja
  Dispens för parkering: Ja Ja Nej / Ja om registrerat fordon
  Hantera brandfarlig vara (gasol): Läs mer om gasol här Läs mer om gasol här Läs mer om gasol här
  Bygglov: Nej Nej Nej

  Ansök om polistillstånd för att använda stadens mark 

  Du behöver ett tillstånd enligt ordningslagen för att använda offentlig plats. Du ansöker om tillståndet hos polismyndigheten. 

  Ansök om tillstånd för att använda offentlig plats

  Läs mer om hur du ansöker om polistillstånd för att använda stadens mark

  Ansök om dispens för parkering

  Du behöver dispens från parkeringsreglerna för att få ställa upp ditt fordon. Dispensen söker du hos trafikkontoret. 

  Hantera brandfarlig vara

  Du kan behöva tillstånd för att hantera gasol. Läs mer om vad som gäller för hantering av gasol, hos Räddningstjänsten Storgöteborg. 

  Information om gasol för mobil streetfood

  Ansök om bygglov (gäller bara pop up-container)

  Här ansöker du om bygglov

 3. Anmäl livsmedelsverksamhet och teckna avfallsabonnemang

  Anmäl livsmedelsverksamhet

  Du måste registrera din verksamhet hos miljöförvaltningen. Du kan göra det direkt på webben, och får då en bekräftelse direkt. Obs! Du kan inte registrera din verksamhet tidigare än 30 dagar innan du ska starta din verksamhet.

  Registrera livsmedelsverksamhet här

  Ta hand om avfall, matrester och fett

  Du måste se till att verksamhetens avfall tas om hand, därför behöver du ett avfallsabonnemang. 

  Teckna ett avfallsabonnemang för ditt företag