Information och regler för mobil street food

Här kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som ska driva en verksamhet inom mobil street food.

Du är skyldig att följa de regler som gäller för din verksamhet, annars kan ditt tillstånd dras tillbaka. 

Så hanterar du livsmedel

Du som driver en verksamhet där du hanterar livsmedel måste veta hur du gör det på ett säkert sätt. Om du behöver kan du anlita en konsult för att få hjälp med detta. 

Läs mer om säker livsmedelsverksamhet 

Ditt foodtruck-fordon 

 • Fordonet ska uppfylla de miljökrav som Göteborgs stad ställer på miljöanpassade fordon i miljözonen. 
  Läs mer om miljözonens krav här.
 • Fordonet ska finnas i det svenska vägtrafikregistret.
 • Du behöver B-körkort.
 • Fordonets totalvikt får max vara 3 500 kg.

Det här gäller på platsen

 • Du ska städa inom en radie på 25 meter från ditt fordon, vagn eller container. 
 • Du får ha tre ståbord för dina kunder, tänk på hur du ställer dem så de inte står i vägen för andra.

Du får inte servera alkohol

Du får inte servera alkohol när du har en food truck eller liknande verksamhet.

Gasolanvändning på stadens offentliga platser.

 1. Fordonets gasolanläggning ska vara monterad av ett av Energigas Sverige ”Auktoriserat Gasinstallationsföretag” – intyg om detta ska bifogas ansökan. Alternativt att ”Auktoriserat Gasinstallationsföretag” intygar att befintlig installationen är utförd enligt de anvisningar och normer som utgivits av Energigas Sverige.
 2. Verksamheten ska ha en dokumenterad egenkontroll som bland annat visar att regelbunden täthetskontroll genomförs. Kopia på dokumentationen ska bifogas.
 3. Utöver att gasolinstallationen ska följa de normer och anvisningar som Energigas Sverige utgivit, ska fordonet vara utrustat med gasolvarnare samt pulversläckare.
 4. Vid ansökan om plats för Foodtruck eller annat fordon som har gasol, ska dokument enligt punkt 1 och 2 ovan bifogas ansökan till polisen. Upplåtelse av kommunal mark ges endast i de fall detta är bifogat.

Andra regler för dig som företagare

Det finns även andra lagar och regler du behöver känna till men som kommunen inte ansvarar för. Det gäller till exempel din personal. 

Information till dig som vill starta ett företag

Starta food truck, mobil street food

Starta food truck, mobil street food

Platser och öppettider

Det finns ett visst antal platser där du får stå med din vagn eller food truck.

Platser och öppettider för mobil street food