Information och regler för mobil streetfood

Här kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som ska driva en verksamhet inom mobil streetfood.

Du är skyldig att följa de regler som gäller för din verksamhet, annars kan ditt tillstånd dras tillbaka. 

Så hanterar du livsmedel

Du som driver en verksamhet där du hanterar livsmedel måste veta hur du gör det på ett säkert sätt. 

Läs mer om säker livsmedelsverksamhet 

Ditt fordon för mobil streetfood 

  • Fordonet ska uppfylla de miljökrav som Göteborgs Stad ställer på miljöanpassade fordon i miljözonen. 
    Läs mer om miljözonens krav här.
  • Fordonet ska finnas i det svenska vägtrafikregistret.
  • Du behöver B-körkort.
  • Fordonets totalvikt (om foodtruck) får max vara 3,5 ton.

Det här gäller på platsen

  • Du ska städa inom en radie på 25 meter från ditt fordon. 
  • Du får ha tre ståbord för dina kunder, tänk på hur du ställer dem så de inte står i vägen för andra.

Du får inte servera alkohol

Alkohol får inte serveras från en mobil streetfood-verksamhet på stadens offentliga platser.

Gasolanvändning på stadens offentliga platser.

Du ska informera dig om vad som gäller för att hantera gasol. Läs mer hos Räddningstjänsten Storgöteborg.

Information om gasol för mobil streetfood.

Andra regler för dig som företagare

Det finns även andra lagar och regler du behöver känna till men som kommunen inte ansvarar för. Det gäller till exempel din personal. 

Information till dig som vill starta ett företag

Starta mobil streetfood

Starta mobil streetfood

Platser och öppettider

Det finns ett visst antal platser där du får utöva mobil streetfood-verksamhet.

Platser och öppettider för mobil streetfood