Så söker du polistillstånd för att använda stadens mark

Du behöver tillstånd för att använda stadens mark. Tillståndet söker du hos polisen som sedan har kontakt med Göteborgs Stad.

Till så söker du polistillstånd