Rådgivning till arrangörer

Om du önskar rådgivning för ett evenemang som du vill utveckla kan du höra av dig till Göteborg & Co för vidare vägledning och expertis inom arrangörsfrågor.

Göteborg & Co kan erbjuda evenemangsarrangörer strategisk rådgivning och stöd i evenemangsfrågor som:

  • hållbarhet och legacy
  • affärsutveckling, konceptutveckling och sponsring
  • utveckling av hybrida evenemang
  • hur man planerar ett evenemang i det offentliga rummet.
  • evenemangsledning
  • marknadsföring
  • samt kontakt med volontärpoolen Team Göteborg

För att kunna avgöra om ett samarbete är aktuellt gör de en bedömning av hur stort värde evenemanget har för Göteborg samt hur det bidrar till marknadsföringen och utvecklingen av Göteborg en hållbar stad och destination.

Kontakta Göteborg & Co

Har du synpunkter eller frågor om evenemang så kan du kontakta Göteborg & Co