Hörselskadligt buller vid evenemang

Ljudnivån kan vara hög på konserter och diskotek, ibland så hög att risk för hörselskador kan uppstå. Det är du som är arrangör som har ansvaret för att ljudnivån är acceptabel. Miljöförvaltningen gör stickprovskontroller på såväl evenemang som diskotek för att säkerställa en god ljudmiljö för publiken.

Hur högt får det låta?

Det finns ljudnivåer som du inte får överskrida. Om det händer finns risk att publiken får bestående hörselskador, som till exempel tinnitus.

Det är du som arrangerar eller upplåter platsen som ansvarar för att ingen i publiken utsätts för ljudnivåer som kan orsaka hörselskador. Observera att kraven även gäller för pyroteknik, det vill säga fyrverkerier och liknande. Särskilt stränga regler gäller för lokaler och platser där barn under 13 år får vistas.

Om evenemanget genomförs i en lokal, på en arena eller annan inhägnad plats som brukar användas för evenemang, är det normalt du som äger lokalen eller marken som är ansvarig. Gäller det en restaurang, nattklubb och diskotek är det du som driver verksamheten som är ansvarig.

I ansvaret ingår att arbeta med egenkontroll för att förhindra att publik och besökare får hörselskador eller utsätts för höga ljudnivåer. Följande regler gäller:

  • Lokaler och platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde: Maximalt ljud 115 dBA. Ekvivalent ljud 100 dBA. Med ekvivalent ljudnivå menas ljudnivån under en viss tidsperiod, ett slags medelvärde.
  • Lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde: Maximalt ljud 110 dBA. Ekvivalent ljud 97 dBA.
  • Vid evenemang som främst riktar sig till barn, till exempel knattediskotek eller liknande, bör du alltid eftersträva ekvivalenta ljudnivåer under 90 dBA.

Egenkontroll för arrangörer

För dig som är arrangör finns information om höga ljudnivåer från musik på Folkhälsomyndighetens webbplats 

Vad gör miljöförvaltningen?

Miljöförvaltningen gör löpande tillsyn över evenemang och verksamheter där det finns risk för hörselskadliga ljudnivåer. Tillsynen gör vi genom oanmälda stickprovskontroller. För mer information kring hörselskadliga ljudnivåer kan du kontakta miljöförvaltningen.

Folkhälsomyndigheten har krav på vilka ljudnivåer som publiken får utsättas för. Här finns även annan information om risker för hörselskador, hur ljudnivån kan kontrolleras med mera.

Hur skyddar jag min hörsel?

Använd hörselskydd på konserter och vid tillfällen när du vet att det finns risk för höga ljudnivåer. I välsorterade musikaffärer kan du köpa hörselskydd som sänker ljudet utan att försämra ljudkvaliteten. Tänk på att örat bara tål en viss mängd ljud över tiden. Risken för hörselskador är lika stor om man utsätts för 85 dB(A) under åtta timmar som 100 dB(A) under 15 minuter. Har du redan drabbats av nedsatt hörsel så tro inte det är för sent och att skadan redan är skedd. Fortsätter du att utsätta dig för starka ljud försämras hörseln undan för undan. Säg till arrangörer och verksamhetsansvariga att sänka ljudnivån om du upplever att den är besvärande hög.