Hantera avfall

Ska du ordna ett evenemang på offentlig plats är det du som arrangör som står för städningen. Det avfall som uppstår där människor vistas kallar vi hushållsavfall och du som arrangör ansvarar för att dina besökare kan slänga sitt avfall i lämpliga kärl. Kommunen ansvarar sedan för att transportera avfallet till rätt ställe och att behandla det.

Avfallet ska du så långt som möjligt sortera i fraktionerna avfallssorterna matavfall, förpackningar, tidningar, brännbart avfall och eventuellt byggavfall. Vi på Kretslopp och vatten hjälper dig att lösa avfallshanteringen.

Kontakta oss i god tid innan evenemanget

Det är bra om du kontaktar vår kundservice i god tid innan du ska hålla ditt evenemang. Då kan vi hjälpa dig att planera vilken typ av och hur många avfallsbehållare du behöver för evenemanget, och hur ofta och när vi ska hämta avfallet. Du kan ringa oss eller använda en mall som vi kan skicka till dig.

Om du hyr container för evenemangsavfallet

Beställer du container för ditt evenemangsavfall betalar du för att vi levererar den och för att vi hämtar och tömmer den när evenemanget är över. Behöver containern tömmas fler gånger under ditt evenemang betalar du för varje tömning och då betalar du för den totala vikten av ditt avfall.

Du kan välja att ha container för blandat avfall eller för restavfall. Väljer du restavfall så behöver du också ha kärl eller container för matavfall. Du betalar ingen transportavgift för containern med matavfall när vi hämtar den.

Här kan du läsa mer om att hyra container

Evenemangkärl

Du kan beställa 190-liters evenemangskärl för ditt restavfall och blandade avfall. I priset för det ingår leverans och hämtning av kärlen. Innan kärlen ska hämtas måste de tömmas och då betalar du för en så kallad extratömning, där viktkostnaden för avfallet ingår. Behöver du tömma kärlen under evenemanget betalar du också för extratömning. Beställ extratömning i god tid eftersom det är billigare än en hämtning inom 24 timmar.

Du kan också beställa kärl för att använda inom evenemangsområdet som komplement till container, men då måste du själv se till att kärlen töms i containern. Kärlen ska vara tomma när vi hämtar dem efter evenemanget annars får du betala för att vi tömmer dem.

Matavfall

Om du vill sortera ut ditt matavfall under evenemanget kan du beställa vår ordinarie tjänst för matavfall. Du betalar då en abonnemangskostnad för den tid du har tjänsten och vikten på matavfallet ingår i denna kostnad. Du får även särskilda papperspåsar av oss som ska användas för att samla ihop matavfallet i.

Viktigt att veta

Vill du att vi hämtar ditt avfall utanför ordinarie arbetstider, 6.30–16.00 på vardagar, får du betala helg- och kvällstillägg för det. Du beställer alltid hämtningen av ditt avfall genom vår kundservice, som du når på telefon eller mejl. Tänk på att beställa dina extra hämtningar i god tid inför helgen.

Det är väldigt viktigt att vi har fått korrekta kontaktuppgifter, med mobilnummer, för varje specifikt ställe där vi ska leverera kärl, container eller material, och att vi får reda på vem eller vilka som får beställa hämtning av ditt avfall.

Hyr toaletter av privat företag

Kommunen hyr inte ut toaletter, utan du måste vända dig till ett privat företag. Ibland ingår tömning av toaletterna i hyran, men uthyraren av toaletterna ska beställa tömning hos vår kundservice eftersom det alltid är vi som ska tömma toaletterna. Du måste se till att vägen till toaletterna är tillräckligt bred och kan bära slamsugningsbilarna.

Sortera ut förpackningar

Vill du sortera ut förpackningar under ditt evenemang kan du låna vår sorteringsmöbel. Tömningen står du för själv men vi levererar möbeln till dig. För utsorterade förpackningar och tidningar beställer du behållare och tömning av valfri entreprenör.

Avfallssnålt evenemang

Vill du minska mängderna avfall under ditt evenemang? Meddela oss så kan du få information om detta.

Beställning av tömning och uthyrning av behållare

Avfall/Funktion Uthyrning av behållare Tömning
Matavfall Kärl eller container – du beställer av förvaltningen kretslopp och vatten Du beställer av förvaltningen kretslopp och vatten
Brännbart Kärl eller container – du beställer av förvaltningen kretslopp och vatten Du beställer av förvaltningen kretslopp och vatten
Förpackningar Kärl eller container – du beställer av valfri entreprenör Du beställer av valfri entreprenör
Tidningar Kärl eller container – du beställer av valfri entreprenör Du beställer av valfri entreprenör
Toaletter Toaletter (till exempel bajamajor) – du beställer av valfri entreprenör Uthyraren beställer av förvaltningen kretslopp och vatten
Byggavfall Container eller storsäck – du beställer av valfri entreprenör Du beställer av valfri entreprenör