Hantera avfall på evenemang

(Sidan håller på att göras om) Ska du ordna ett evenemang på offentlig plats är det du som arrangör som står för städningen. Det avfall som uppstår där människor vistas kallar vi kommunalt avfall och du som arrangör ansvarar för att dina besökare kan slänga sitt avfall i lämpliga kärl. Kommunen ansvarar sedan för att transportera det kommunala avfallet till rätt ställe och att behandla det. Priserna är för år 2022.

Du som arrangerar ett evenemang ansvarar för att dina besökare ska kunna slänga sitt avfall i lämpliga behållare och att detta tas om hand på rätt sätt.

Mycket av avfallet som uppstår på ett evenemang är kommunalt avfall. Med det menas enligt Avfallsförordningen ”avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll ”.

Du ska alltid beställa tömning av kommunalt avfall hos oss

Det kommunala avfallet delas upp i rest- och matavfall. Läggs det i samma avfallsbehållare kallas det blandat avfall. Behållare för kommunalt avfall och tömningen av dessa ska du alltid beställa hos oss på Kretslopp och vatten. Tömning av mobila toakurer – till exempel bajamajor – ska du också beställa av oss eftersom även det som hamnar i dem räknas som kommunalt avfall.

Behållare och tömning av annat avfall, såsom förpackningar, beställer du hos privata företag.

Beställ våra avfallstjänster i god tid

Kontakta oss på Kretslopp och vatten tidigt i din planering för att ta reda på vilka avfallstjänster som passar ditt evenemang. Kom även ihåg att beställa de tjänster du vill ha i god tid via vår kundservice.

Vi har både kärl och containrar för ditt avfall, och vi tömmer dem under ordinarie arbetstid, vilket är måndag–fredag, 06.30–16.00. Vill du få tömt på andra tider kostar det mer – du kan se hur mycket i tabellen – och du måste ha kommit överens med vår kundservice om detta redan innan. Du kan alltså inte kontakta oss utanför kundservice öppettider för att beställa extra tömning.

Du kan använda dig av våra avfallstjänster i max 14 dagar i sträck för ditt evenemang.

Våra avfallskärl

När du beställer kärl av oss ingår leverans, hämtning och en sluttömning av kärlen i priset. Vill du tömma kärlet fler gånger under ditt evenemang får du beställa det extra. Du betalar vikttaxa för alla tömningar utom på matavfall. För restavfall och blandat avfall finns två storlekar på kärl, 190 liter och 660 liter. För matavfall används 140 literskärl, och i denna tjänst ingår papperspåsar som ska användas för att samla in matavfallet.

Du kan också hyra kärl av oss för att använda inom evenemangsområdet som komplement till exempelvis container. Du kan inte beställa tömning av hyrkärl av oss utan du måste själv se till att kärlen töms där de ska. Hyrkärlen måste vara tomma när vi hämtar dem efter evenemanget.

Här kan du läsa mer om att hyra container

Vad det kostar att hyra evenemangkärl

Tjänst

Storlek

Enhet

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

Avgift

 

 

 

(kr/kärl)

(kr/kärl)

(kr/kärl)

(kr/enhet)

 

 

 

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Hyrkärl: leverans och hämtning av tomma kärl

190 liter

per påbörjat 10-tal kärl

 

 

 

 

 

 

654

818

Evenemangskärl: leverans, hämtning och sluttömning av kärl

140 liter

kärl

43

54

 

 

 

 

 

 

190 liter

kärl

 

 

161

201

209

261

 

 

660 liter

kärl

 

 

214

268

278

348

 

 

Kärltömning, inplanerad under ordinarie arbetstid

Alla ovan

 

 

 

 

 

 

 

150

188

Tilläggsavgift för inplanerad tömning utanför ordinarie arbetstid

 

tillfälle

 

 

 

 

 

 

1 308

1 635

Tilläggsavgift för akut tömning under ordinarie arbetstid inom 24 timmar från beställning

 

ställe

 

 

 

 

 

 

654

818

Tilläggsavgift för jourtömning utanför ordinarie arbetstid *

 

tillfälle

 

 

 

 

 

 

2 615

3 269

*Gäller vid akuta tömningar som beställs av evenemangsarrangören via Kretslopp och vatten utanför ordinarie arbetstid. Endast möjligt om det finns en överenskommelse om beredskap för jourtömningar.

Viktavgift för kärlinnehåll

 

Viktavgift per kg

Tjänst

Matavfall, returpapper

Restavfall, blandat avfall

 

 

 

Utan moms

Med moms

Viktavgift per kg

Ingen avgift

 1,92 kr

 2,40 kr

Container

Beställer du container för ditt kommunala avfall betalar du för att vi levererar den till dig och sedan hämtar och tömmer den när evenemanget är över. Behöver containern tömmas fler gånger under ditt evenemang betalar du för varje tömning. Du får betala för vikten av ditt avfall, även matavfallet. Om du har container i mer än 4 dagar så får du betala extra för den överskjutande tiden.  

Har du egen container, eller hyr en, så kolla med oss på Kretslopp och vatten att denna kan tömmas. Du får betala lika mycket för tömning av din container som det kostar att tömma en av våra containrar av motsvarande storlek.

Vi tar ut transportavgift för leverans av container, för varje tömning av container och för avslutande borttransport.

 

Transportavgift (kr/gång)

 

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall, grovavfall och trädgårdsavfall

 

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Leverans av container

724

905

724

905

724

905

Borttransport och tömning av container

724

905

724

905

724

905

Tömning av liten container 2-10 m3

0

0

289

361

360

450

Tömning av stor container 11-34 m3

0

0

661

826

799

999

Vad det kostar att hyra container

 

Hyra (kr/dygn)*

Behållare

Öppen

Täckt

Container för komprimator

 

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

2,0 m3

 

 

5,20

6,50

 

 

5,0 m3

10,40

13,00

15,60

19,50

 

 

8,0 m3

31,20

39,00

20,80

26,00

 

 

10,0 m3

20,80

26,00

20,80

26,00

 

 

12,0 m3

20,80

26,00

20,80

26,00

31,27

39,09

16,0 m3

20,80

26,00

 

 

36,27

45,34

20,0 m3

40,53

50,66

40,53

50,66

40,53

50,66

26,0 m3

 

 

 

 

40,53

50,66

30,0 m3

 

 

 

 

46,02

57,53

34,0 m3

 

 

46,02

57,53

46,02

57,53

Viktavgift för containerinnehåll

Viktavgift (kr/ton)

Matavfall och trädgårdsavfall

Blandat avfall, restavfall och grovavfall

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

366

458

1 920

2 400

Tilläggstjänster för container

Kräver arbetet längre tid eller större arbetsinsats än normalt, eller om arbetet görs på andra tider än måndag–fredag kl. 6.30–16.00, får du betala tilläggsavgifter.

Tjänst

Enhet

Avgift (kr/enhet)

 

 

Utan moms

Med moms

Personal och bil

Timme

1 148

1 435

Extra personal

Personal och timme

496

620

Övertid för extra personal

Personal och timme

452

565

Helg- och kvällstillägg *

Hämtningstillfälle

2 176

2 720

Flyttning av container vid annat uppdrag

Tillfälle

281

351

* Gäller förbeställd tömning som görs på vardagskvällar efter kl. 16.00 och på helger, helgaftnar och helgdagar.

Toaletter

Tömning av mobila toakurer, som till exempel bajamajor, ska alltid beställas hos oss på Kretslopp och vatten. Vi hyr dock inte ut toaletter, utan dessa får du beställa av privata företag. När du hyr toaletter så stäm av med uthyraren vem av er som beställer tömning.

Du måste se till att vägen till toaletterna är tillräckligt bred och klarar av tyngden av slamsugningsbilarna, så kallad BK2-klassning.

Enstaka tömning av mobila toaletter

För tömning av toaholkar tar vi ut en transportavgift per ställe. Du får även betala en sugningsavgift för varje enskild toaholk.

Tjänst

Transportavgift för enstaka tömning

Sugning med behandling (kr/m3 )

 

  inom tre arbetsdagar

på bestämd dag eller tid

akut samma dag**

 

 

 

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Mobil toa-kur *  – 0,8 m3

651  

814  

1302  

1628  

1953  

2441  

457  

571  

Mobil toavagn *  – 1,2 m3

651  

814  

1302  

1628  

1953  

2441  

686  

858  

Mobila toaholkar – per ställe

651  

814  

1302  

1628  

1953  

2441  

116  

145  

Mobila toaholkar – per toa

 

 

 

 

 

 

116  

145  

*inkluderar slamsugning och vattenpåfyllning. 
**Akuta tömningar ska beställas senast kl. 15.00, därefter betalar du jourtillägg.

Tilläggstjänster för tömning av mobila toaletter

Kräver arbetet längre tid eller större arbetsinsats än normalt, eller om arbetet görs på andra tider än måndag–fredag kl. 6.30–16.00, får du betala tilläggsavgifter.

Tjänst

Enhet

Avgift (kr/enhet)

 

 

Utan moms

Med moms

Personal och bil

Timme

1 279  

1 599  

Extra personal

Timme

552  

690  

Övertid, vardag kl. 05.00–06.30 och 16.00–18.30

Personal och timme

500  

625  

Jourtillägg (max 2 tim): akut tömning på vardag kl. 18.30–05.00 eller på lördag, söndag, helgaftnar eller helgdagar

Uppdrag

3 106  

3 883  

Helgtillägg kl. 06.30–16.00 på lördag, söndag, helgaftnar eller helgdagar

Tillfälle

2 415  

3 019  

Slangtillägg för slangar längre än 20 meter

5 meter

72  

90  

Vi måste ha dina kontaktuppgifter

Det är väldigt viktigt att vi får korrekta kontaktuppgifter, med mobilnummer, för varje enskilt ställe där vi hämtar ditt avfall. Det är också viktigt att vi får reda på vem eller vilka som får beställa hämtning av ditt avfall. Meddela detta till vår kundservice när du gör din första beställning av kärl och tjänster.